عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس هشتم (فرق بین ایجاد و اسناد)

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس هشتم (فرق بین ایجاد و اسناد)

 

استاد صمدی آملی

فرق بین ایجاد و اسناد

خیلی هم شریف و لطیف فرمودند که هر کار خیری که از شما سر می‌زند و هر کمالی که از شما ظاهر می شود، این کارها را هم ایجاداً به وجود نسبت دهید هم اسناداً.

اما اگر در مسیر خلاف قدم برداشتید، درست است که وجود با شماست، اما آن را به وجود اسناد ندهید و مثلاً العیاذ بالله نفرمایید خداوند دزدی کرده است.

اگرچه دزد هم که دزدی می‌کند فکر دارد، قدرت دارد، جسم دارد، بدن دارد، حرکت و قوه و استعداد دارد، اراده و علم و آگاهی دارد که همه و همه اسماء الله هستند. ایشان یکپارچه با اسماء الهی قدم برمی‌دارد. اگر قدرت دزد را از قدرت خدا جدا بفرمایید وحدت عددی می‌شود. با این‌حال فرموده‌اند در مقام تقوا سعی کنید دائماً غیر کمال را به خودتان اسناد بدهید.

همه کمالات وجودی خود اعم از علم و قدرت و اراده و سمع و بصر را به خودش اسناد ندهد بلکه بگوید هرچه کمال دارم همه از اوست اما من بد پیوند می‌زنم. اگر در همان موطن گناه، ایجاد را هم از حق بداند و هم از خودش، دیگر وجود وجود صمدی نمی‌شود و جوف پیش می آید.

پس ایجادش از حق ولی اسنادش به اوست “بحول الله و قوته اقوم و اقعد” که به حول و قوه او که عین کمال است برمی‌خیزم و می‌نشینم پس ایجاد آن به حول و قوه الهی است ولی اسناد قیام و قعود که عین نقص است به بنده است زیرا در غیر این صورت اسناد نقص به حق داده است و باز او را وحدت عددی کرده است چه اینکه اگر ایجاد را به خودش اسناد دهد باز هم وحدت عددی است و حضور عرفانی نمی‌شود.

بخوانید!  شرحی بر نی نامه مثنوی معنوی مولانا

پس ای عزیز در حضور و مراقبت عرفانی باید فرق بین ایجاد و اسناد بگذاری که “بحول الله و قوته اقوم و اقعد” را نماز به من و شما آموخته است که نماز یعنی حضور و مراقبت عرفانی قرآنی. فافهم!

این بحث بسیار سنگین است. آن‌قدر باید از جنبه علمی با آن کلنجار بروید تا در جان شما پیاده شود و تا در دل بنشینند و به حقیقت انسان آرام بگیرد و در مقام جان آن را بچشد.

بدین‌ترتیب وقتی انسان مقداری اوج می‌گیرد و یک قدم بالاتر می رود، متضاد ها و متقابل ها برداشته می شوند. این بحث را یا در بحث فنا و مراتب آن و یا در بحث مراتب توحید در جلد دوم مآثر آثار آورده‌ایم و از حضرت آقا نقل کرده‌ایم که فرمودند، اهل الله که مقداری بالا می روند متقابلات را نمی‌بینند.

تا این کثرت‌ها و این شأن و آن شأن و این یکی و آن یکی مطرح است، این گرفتاری‌ها هست، اما هنگامی‌ که حضور قوی‌تر شد و مقام وحدت غلبه کرده و دولت وحدت قیام کند و آن سلطان “لمن الملک الیوم” قیام بفرماید، می‌بینید که همه این فرمایشات برداشته می شود. همه این مشکلات مربوط به ابتدای راه است؛ حتی در مراتب متوسطه هم اینا مطرح نیست تا چه رسد به مراتب عالیه، پس باید مراقبت اخلاقی متعارف را با مراقبت عرفانی قرآنی فرق بگذاری.

ان‌شاءالله خداوند شرح صدر عطا بفرماید تا تحمل حقیقت توحید صمدی نمایی که:

رخش می‌باید تن رستم کشد
پر دلی باید که بار غم کشد

و الحمدلله رب‌العالمین

بخوانید!  حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس نهم (حق و خلق)

پایان مجلس هشتم

کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در مشهد مقدس و در محضر امام رضا علیه السلام در سال ۱۳۷۸ است.

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس اول (قسمت اول)

سوخته

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی ؛ مجلس اول (ظهور دولت اسماء در ائمّه علیهم‌السلام) -۱

سوخته

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس نهم (قسمت هشتم)

سوخته

دیدگاه خود را ثبت کنید