عناوین : خانه و کسب و کار

خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین / الگو یقه انگلیسی دو تیکه مردانه

خیاط باشی
در این آموزش قصد داریم شما را با آموزش الگوی یقه انگلیسی دو تیکه مردانه به روش گرلاوین آشنا کنیم....
خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین / الگوی یقه مردانه پایه جدا

خیاط باشی
یقه ها با پایه جدا به صورت جدا از بالاته تهیه شده و سپس به آن دوخته می شود. از دور گردن کمی بالاتر ایستاده و بیشتر برای بلوزهای شومیز کاربرد دارد....
خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین / الگوی یقه خرگوشی

خیاط باشی
ابتدا دو خط عمود بر هم رسم می کنیم. تقاطع این دو خط نقطه (س) می شود. سپس به اندازه نصف دور گردن از نقطه (س) به سمت راست رفته و نقطه (الف) می شود....
خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین / الگوی یقه فرنچی

خیاط باشی
آموزش خیاطی به روش گرلاوین؛ الگوی یقه فرنچی...ما در این آموزش قصد داریم شما را با آموزش الگوی یقه فرنچی به روش گرلاوین آشنا کنیم....
خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین / اصول تبدیل الگوی اولیه به لباس

خیاط باشی
ما در این آموزش قصد داریم شما را با اصول تبدیل الگوی اولیه به لباس به روش گرلاوین آشنا کنیم....
خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین / الگوی بالاتنه (قسمت پنجم)

خیاط باشی
ما در این آموزش قصد داریم شما را با روش گرلاوین و آموزش رسم کنفرماسیون در الگو بالاتنه به روش گرلاوین آشنا کنیم....
خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین / الگوی بالاتنه (قسمت چهارم)

خیاط باشی
ما در این آموزش قصد داریم شما را با روش گرلاوین و آموزش رسم الگوی بالاتنه به روش گرلاوین آشنا کنیم....