عناوین : پرورش گل و گیاه

آموزش های فناوری و تکنولوژی استارتاپ پرورش گل و گیاه تکنولوژی صنعت صنعت و تکنولوژی

آموزش ساخت دستگاه آبیاری اتوماتیک به کمک آردوینو

رسول لطفی
در این مقاله روش ساخت یک سیستم آبیاری اتوماتیک به وسیله برد آردوینو آموزش داده شده است تا مصرف کننده بتواند با استفاده از آن در زمان مناسب به گیاهان آپارتمانی آب دهد....
پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ آفت ها (قسمت سوم – کنه سیکلامن و ویروس)

فرزانه هاشمی
کنه نوعی حشره است که باعث می شود مرکز گیاه حالت کلمی شکل پیدا کند و رشد گیاه متوقف شود. تشخیص اینکه آیا بوته مبتلا به کنه است یا خیر بسیار مهم است....
پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ نور (قسمت دوم)

فرزانه هاشمی
راه ساده ای که برای تخمین شدت نور مناسب وجود دارد این است که دست خود را بین نور خورشید و گیاه قرار دهید و به سایه دستتان روی گیاه توجه کنید....
پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی – آفت گیاهان بنفشه آفریقایی (قسمت اول)

فرزانه هاشمی
اصلی ترین دلیل ابتلای بوته ها به سفیدک اختلاف دمای شب و روز است. وقتی شب بیش از دو درجه با روز اختلاف دما داشته باشد و سردتر شود، بنفشه ها مستعد ابتلا به سفیدک...
پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ آبیاری

فرزانه هاشمی
آبیاری از بالا (به هر میزان و حجم و بسته به مدت و دفعات تکرار حتی برای یک مرتبه) باعث راندن پیت ماس به سمت ته گلدان و به مرور کاهش تخلخل بستر و افزایش...
پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ آفت ها (قسمت دوم – حشرات و ویروس بنفشه آفریقایی)

فرزانه هاشمی
شپشک های آرد آلود (Mealy bug) به گیاهان زیادی حمله کرده و دامنه میزبانی بسیار زیادی دارند....
پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی – دما و رطوبت

فرزانه هاشمی
از منظر دما، رطوبت و سایر شاخص های کیفیت هوا، بنفشه آفریقایی در محیطی رشد و نمو می یابد که در یک کلام اغلب افراد آن را خوشایند توصیف می کنند....
پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ کود

فرزانه هاشمی
از آن جایی که بستر مورد نظر از لحاظ مواد غذایی ضعیف است، گیاه نیاز دارد تا به صورت مصنوعی تغذیه شود. برای این کار از کودهای شیمیایی استفاده می شود. گیاه بنفشه آفریقایی بخاطر...
پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ خاک

فرزانه هاشمی
بدون شک از فاکتورهای بسیار مهم پرورش هر گیاهی خاک و محیط کشت آن گیاه است که چندان توجه لازم به آن نمی شود....
پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی / نور اصلی ترین عامل

فرزانه هاشمی
شاید بتوان نور را اصلی ترین عامل در پرورش و نگهداری بنفشه آفریقایی دانست. زیرا در صورت مناسب بودن شرایط نوری (حتی هنگامی که سایر عوامل از قبیل کود، بستر کاشت و ... محدودیت ایجاد...