همراهان همیشگی مجله اینترنتی تحلیلک، در مجموعه آموزش های خیاطی در مطلب پیش رو قصد داریم تا با آموزش الگوی دامن ماهی شماره ۳ یا ۶ ترک با روش سایزبندی در خدمت شما باشیم. سایز الگوی مورد نیاز برای دامن در این روش بر اساس جدول سایزبندی تعیین می شود. اندازه دور باسن برای انتخاب سایز مناسب درنظر گرفته می شود.

 

آموزش الگوی دامن ماهی شماره ۳ یا ۶ ترک

برای رسم الگوی دامن ماهی شماره ۳ یا ۶ ترک ابتدا الگوی اولیه را می کشیم. از قسمت پنس تا پایین خطی می کشیم و خط زانو و خط باسن را مشخص می کنیم. از خط زانو ۱۰ سانتی متر بالا رفته و خط دیگری می کشیم. در قسمت پهلو ۱ تا ۲ سانتی متر داخل شده و به باسن و پایین دامن وصل می کنیم.

در قسمت جلو دامن تا خط وسطی که کشیده ایم (AB) نصف کرده و این خط را به خط زانو وصل می کنیم. بعد به صورت اریب به ۱۰ سانتی متر بالای زانو وصل می کنیم، این خط وسط را قیچی می زنیم. دوباره سمت پهلو خط وسطی را که کشیده ایم نصف کرده و این خط را تا خط زانو می کشیم و از این نقطه ۲ خط اریبی که یکی به پهلو و دیگری به خط وسط کشیده ایم وصل می کنیم و این خط ها را برش زده و مابین آن ها را اوزمان می دهیم. الگوی پشت هم به همین صورت است.

روش الگوی سایزبندی

آموزش مطالب خیاطی آسان براساس الگوهای آماده طراحی شده است. در این روش الگوها براساس سایزبندی (سایز ۳۲تا ۵۴) آماده شده اند.

برای هر بار دوخت لباس شما عزیزان نیازی به محاسبات و کشیدن الگوی اولیه ندارید و تنها پس از رسم الگوی سایز مورد نظر بر روی کاغذ الگو، ویژگی های اندامی مورد نظر را بر روی آن پیاده می کنید و به آسانی می توانید خیاطی خود را آغاز کنید و از آن لذت ببرید.

 برای هر سایز از الگو باید پاترون مورد نظر آن سایز را نیز بدوزید. ویژگی های اندامی بعد از پوشیدن پاترون مشخص می شوند و آن ها را بر روی الگو پیاده می کنید.
 

مجله اینترنتی تحلیلک