دائم در حرکت باش تا به موفقیت برسی / هرگز متوقف نشو

دائم در حرکت باش تا به موفقیت برسی

 

توقف در مسیر رسیدن به اهداف، از موانع مهم رسیدن به موفقیت است. در مسیر رسیدن به هر نوع موفقیتی که به دنبال آن هستی متوقف نشو چرا که هر ایستادن و سکوتی تو را از آنچه که می خواهی دور می کند.

پس دائم در حرکت باش تا به موفقیت برسی.

 

دائم در حرکت باش تا به موفقیت برسی

از موانع مهم رسیدن به موفقیت توقف در مسیر است.

سختی ها را نمی شود به راحتی و با توقف از زندگی حذف کرد، ولی می شود اقتدار درونی را زیاد کرد.

هر چه قوی تر باشی درد کمتری می کشی و اضطراب کمتری را تجربه می کنی.

آدم های ضعیف چون خودشان را در شرایط سخت می بازند، نمی توانند کار درست را انجام بدهند. پس موفقیت نصیب آن ها نخواهد شد.

در مسیر رسیدن به اهداف
اگر نمی تونی پرواز کنی، بدو!

اگر نمی تونی بدویی، راه برو!
و اگر نمی تونی راه بری، بِخز!

“فقط متوقف نشو”

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اخبار داغ

آخرین مطالب

اسکرول به بالا