چهارشنبه/ 28 مهر / 1400

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: فعالیت چرخند حاره ای شاهین و تقویت آن به طوفان سیکلونی شدید سبب شد تا دامنه ابرناکی طوفان به ۱۲۰۰ کیلومتر برسد به طوریکه اکنون زاهدان و حتی مناطق شمالی تر را نیز دربرگرفته است.

محسن حیدری در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: در حال حاضر ابرهای چرخند حاره ای شاهین با ارتفاع حدود ۳۰۰۰ متر حدود ۵۰ درصد آسمان زاهدان را پوشانده است و انتظار می رود در ادامه روز بر ضخامت ابرها افزوده شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: نوع ابرهای کنونی آسمان  زاهدان «آلتو کومولوس و آلتواستراتوس نوع هفت» است که خیلی بعید است به بارش موثر ختم شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون چرخند حاره ای شاهین در حوالی مدار ۲۴ درجه شمالی و ۶۱ درجه شرقی قرار دارد و با سرعت جابجایی ۱۱ کیلومتر بر ساعت به سمت غرب در حرکت است.

حیدری تصریح کرد: ابرهای این چرخند در جهت شمال تا شعاع  حدود۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر  و در جهت غرب تا شعاع حدود ۴۰۰ کیلومتر از چشم طوفان توسعه یافته که خیلی بعید است در مناطق دوردست بیرون از دریا تأثیر گذاری قابل توجهی داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: به طور کلی دامنه ابرناکی طوفان تا کنون به حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ کیلومتر رسیده است.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا