سه‌شنبه/ 27 مهر / 1400

آنتون بارا اندیشمند مسیحی می گوید:

اگر حسین از آنِ ما بود، در هر سرزمینی برای او بیرقی بر می‌افراشتیم و در هر روستایی برای او منبری برپا می‌کردیم و مردم را با نام حسین به مسیحیّت فرا می‌خواندیم.

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا