دوشنبه/ 10 مهر / 1402
پذیرش و آمیزش در خرگوش‌ ها - دنیای خرگوش ها قسمت چهارم - زایش خرگوش - بلوغ جنسی خرگوش ها

دنیای حیوانات

پذیرش و آمیزش در خرگوش‌ ها - دنیای خرگوش ها قسمت چهارم - زایش خرگوش - بلوغ جنسی خرگوش ها

رفتارهای جنسی و آمیزش در خرگوش‌ ها

جابه‌جایی اسپرم حدود ۳۰ تا ۴۰ ثانیه بیشتر طول نمی‌کشد. تخمک‌گذاری ۱۰ ساعت پس از جفت‌گیری آغاز می‌شود.
در صورتی‌که جفت‌گیری منجر به لقاح نگردد، ممکن است آبستنی کاذب رخ دهد.

همه چیز درباره آناتومی خرگوش‌ ها

خرگوش می‌تواند از طریق بو کشیدن، صاحب خود را شناسایی کند و یا وقتی حیوانی غریبه وارد قلمرویش می‌گردد آن را تشخیص دهد.
این حیوان به‌منظور افزایش میزان در معرض بودن گیرنده‌های بینی خود، حدود ۲۰ تا ۱۲۰ بار در دقیقه، بینی خود را تکان می‌دهد.

دنیای خرگوش ها - فیزیولوژی خرگوش ها - درباره خرگوش ها -

دنیای خرگوش‌ ها (قسمت اول)

خرگوش‌ها، پستاندارانی کوچک، خون‌گرم، علف‌خوار از تیره‌ی خرگوشان، دارای اندامی شبیه گربه، با گوش‌های دراز، لب‌های شکاف‌دار، گوش‌های بلند که دست‌هایشان کوتاه‌تر از پاهایشان است، هستند.

دنیای شیرها قسمت چهارم - شکار و خوراک شیرها - قلمرو شیرها

شکار و خوراک شیرها / قلمرو و رقابت شیرها

شیرها به صورت پنهانی شکار را تعقیب می­‌کنند تا به فاصله­‌ی نزدیک‌­تری به شکار برسند. در مدت تعقیب و نزدیک شدن به شکار، شیوه‌­ی استتار دارند تا از نظر طعمه پنهان بمانند.

دنیای شیرها قسمت سوم - تولد توله شیرها - آمیزش شیرها

آمیزش شیرها و توله شیرها

شیرها زمان جفت­‌گیری خاصی ندارند. به بیان روشن‌­تر یعنی اینکه ماده شیرها توانایی جفت­‌گیری چندین باره در سال را دارند. یک ماده‌ شیر در طی دوره‌­ی فحلی (پذیرش جنسی) خود می­‌تواند با بیش از یک نر آمیزش کند.

دنیای شیرها قسمت دوم - فیزیولوژی شیر

فیزیولوژی شیرها

وزن شیرهای نر بالغ ۲۵۰-۱۵۰ کیلوگرم و طول بدن ۲۵۰-۱۷۰ سانتی‌­متر است. این مقدار وزن برای ماده شیرهای بالغ ۱۸۰-۱۲۰ کیلوگرم و اندازه­‌ی طول بدن ۱۷۵-۱۴۰ سانتی­‌متر است.

دنیای شیرها

دنیای شیرها (قسمت اول)

شیر را سلطان جنگل می دانند در حالی ­‌که نه بدن ورزیده چون گوریل، نه قدرت بازوی خرس، نه سرعت پلنگ، نه خیز آهو، نه درندگی گرگ، نه شکمبارگی کفتار و نه حیله­‌گری روباه و نه … را دارد.