سه شنبه/ ۲۵ خرداد / ۱۴۰۰

رها شو همچون برگی در جریان آب

وقتی به زندگی نچسبی،
وقتی طمع نکنی،خسیس نباشی و انباشته نکنی؛
وقتی آزاد و راحت و آماده ی از دست دادن باشی؛
وقتی مشت هایت بسته نباشد و دست هایت باز باشد، زندگی خودش را به ساده‌ترین وجه برایت آشکار می‌کند. اگر به زندگی گیر نکنی، چه با احساسات و چه با افکار؛ زندگی خودش بر تو می‌بارد. لحظه‌ای که زندگی با آسودگی تمام زندگی شده باشد، بدون ترس از دست دادن، بدون نگرانی و تشویش، جاودانگی است.
رها شو، همچون برگی که همراه جریان آب می‌رود.

اوشو

رها شو

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا