سه شنبه/ ۲۵ خرداد / ۱۴۰۰

رویاهای بزرگ در سر بپرورانید

اولین رمز میلیاردرهای خودساخته این است: رویاهای بزرگ در سر بپرورانید!

به خودتان اجازه دهید که برای داشتن یک زندگی دلخواه، تصورات و رویاهایی داشته باشید و به آنها فکر کنید.

برایان تریسی

رویای بزرگمجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا