چهارشنبه/ 31 شهریور / 1400

زمان اعلام نتايج نهايي کنکور به تعويق افتاد

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: باتوجه به شرايط فراگير کرونا در کشور و تعطيلي چندروزه مصوب ستاد ملي کرونا در اوائل شهريور ماه، و ايجاد محدوديت براي تردد بين شهرها و استانها برگزاري آزمون عملي رشته علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني و انجام مصاحبه براي متقاضيان رشته هاي داراي شرايط خاص در زمان مقرر برگزار نشد.

رشته هاي داراي شرايط خاص شامل: دانشگاه هاي شهيد مطهري، شاهد، علوم قضايي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، علوم‌ پزشکي بقيه‌الله (عج)، علوم پزشکي ارتش، رشته دکتري پيوسته بيوتکنولوژي دانشگاه تهران، رشته مديريت بيمه اکو دانشگاه علامه‌ طباطبائي، دانشکده غيرانتفاعي رفاه، غير انتفاعي امام رضا (ع)- مشهد، دانشگاه جامع امام حسين (ع)، رشته هاي تحصيلي کارداني و کارشناسي فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني دانشگاه هاي علوم پزشکي و کدرشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي –تهران بودند.

از همين رو برگزاري آزمون عملي رشته علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني و انجام مصاحبه براي متقاضيان رشته هاي داراي شرايط خاص طبق برنامه ريزي سازمان سنجش آموزش کشور در زمان مقرر برگزار نشد که اين موضوع باعث تاخير در ارسال نتايج به سازمان سنجش شده است.

با توجه به اين موارد نتايج نهايي آزمون سراسري سال ۱۴۰۰ در هفته اول مهرماه در سايت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

آزمون عمومي و اختصاصي هر يک از گروه‌هاي آزمايشي کنکور سراسري سال ۱۴۰۰ در تاريخ ۹ تا ۱۲ تيرماه ۱۴۰۰ در ۴۱۴ شهرستان و بخش مختلف کشور و ۳ هزار و ۵۲۲ حوزه امتحاني و ۱۱ کشور خارجي با رقابت يک ميليون و ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ نفر داوطلب برگزار شد.

۱ ميليون و ۱۱۲ هزار و ۷۰۸ نفر ثبت نام کردند. تعداد ۱ ميليون و ۳۶۹ هزار و ۴۱۶ نفر داوطلب در چند گروه بودند. تعداد ۱ ميليون و ۱۸۴ هزار و ۱۳۰ نفر داوطلب حاضر در جلسه آزمون بودند و تعداد مجازين به انتخاب رشته ۱ ميليون و ۸۲ هزار و ۹۰۰ نفر است.

از ميان ۱ ميليون و ۸۲ هزار و ۹۰۰ نفر افراد مجاز به انتخاب رشته تعداد ۵۲۳ هزار و ۶۷۱ نفر نسبت به انتخاب رشته هاي با آزمون سال ۱۴۰۰ اقدام کردند.

پيش از اين اعلام شده بود که نتايج نهايي در هفته آخر شهريورماه ۱۴۰۰ منتشر مي شود.

 

منبع: خبرگزاری مهر

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا