شاعر بین المللی؛ به بهانه بزرگداشت حکیم عمر خیام

0
حکیم خیام
حکیم خیام

عمر خیام یگانه بلبل دستان سرای گلشن شعر و شاعری ایران است که ترانه های دلپذیر و نغمات شورانگیز او دنیاپسند است.

تاکنون هیچ یک از شعرا و نویسندگان و حکما و اهل سیاست این سرزمین به اندازه او در فراخنای جهان شهرت عام نیافته اند.

خیام تنها متفکر ایرانیست که زنده و یابنده بودن نام و گفته او در میان تمام ملل دنیا مسلم است.

نه بس در پیش شرق شناسان و علما و ادبای مغرب زمین، بلکه در نزد عامه کسانی که با خواندن و نوشتن کاری دارند، خیام معروفست و شاید بیش از یک نیمه از متمدنین عرصه گیتی بنام او آشنا و به رباعیات حکیم مفتون اند.

می توان گفت وی تنها سخن سرای ایرانیست که همه دنیا او را متعلق به نوع بشر و غیر مخصوص به ملت و مملکت معین می دانند و در زمره شعرای درجه اول که جنبه بین المللی و دنیایی دارند به شمار می آورند.

ایران باید به خود ببالد که در آغوش خویش چنین گوینده ای پرورده که مایه سرافرازی و بلندآوازگی جاودانی او گردیده است.

البته قسمت عمده این شهرت عالم گیر را خیام مدیون کسی است که اول دفعه رباعیات او را به شعر انگلیسی ترجمه نمود و درمیان انگلیسی زبانان دنیا رواج داد و بدان سبب سایر ملل نیز بدان دسترسی یافتند.

به طوری که امروز هیچ زبان زنده ای نیست که رباعیات خیام به آن ترجمه و چندین بار چاپ نشده باشد.

 

ادوارد براون در جلد دوم کتاب تاریخ ادبیات ایران در این باره می نویسد:

بخوانید!  باب پنجم گلستان سعدی؛ در عشق و جوانی(قسمت هفتم)

خیام از برکت قریحه ی سرشار فیتزجرالد در سراسر اروپا خاصه در انگلستان و آمریکا شهرت بسیار یافته است.

 

همچنین یان ریپکا پژوهشگر نام آور چک در کتاب تاریخ ادبیات ایران خود می نویسد:

خیام عملا در کشورهای اروپا و آمریکا از کلیه ی شاعران خاور زمین نامدارتر و بلندآوازه تر شد و شهرت استاد سخن خاور زمین، حافظ را که مورد پشتیبانی گوته بود و نیز اعتبار جشن ها و سال جشن ها را که در ایران و خارج از ایران برای فردوسی و نظامی برپا می کردند، و همچنین آوازه ی سعدی را که از دیرباز مورد توجه باختریان بود و دیگر شاعران خرد و کلان خاور زمین را تحت الشعاع قرار دهد.

 

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید