رمزهای موفقیت

شجاعت داشته باش و خودت باش

خودت باش

۸شجاعت داشته باش و خودت باش

شجاعت داشته باش و خودت باش …
با همه کاستی ها و نقص هایت.
شهامت داشته باش و تندیس زندگی خودت را بساز.
تقدیس گر زندگی دیگران نباش.
آنقدر استعداد و خوبی و توان در خودت هست که دیگران تقدیست کنند.
حکایت نویس زندگی خود باش ،
نه حکایت نویس دیگران.
زندگی خودت حکایتی تر از همه است.

اشو

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

برتری هدف به رویا

مهسا زکی زاده

بهشت و جهنم

مهسا زکی زاده

تمرکز داشتن بر هدف، مسیرت را برای رسیدن به موفقیت، هموار میکند.

مهسا زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار