رمزهای موفقیت

شجاعت داشته باش و خودت باش

شجاعت

شجاعت داشته باش و خودت باش

شجاعت داشته باش و خودت باش …
با همه کاستی ها و نقص هایت.
شهامت داشته باش و تندیس زندگی خودت را بساز.
تقدیس گر زندگی دیگران نباش.
آنقدر استعداد و خوبی و توان در خودت هست که دیگران تقدیست کنند.
حکایت نویس زندگی خود باش ،
نه حکایت نویس دیگران.
زندگی خودت حکایتی تر از همه است.

اشو

شجاعت

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

سواد در زمینه پول از خود پول هم قدرتمندتر است

مهسا زکی زاده

اعتماد

مهسا زکی زاده

صبر

مهسا زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید