رمزهای موفقیت

شجاعت داشته باش و خودت باش

شجاعت

شجاعت داشته باش و خودت باش

شجاعت داشته باش و خودت باش …
با همه کاستی ها و نقص هایت.
شهامت داشته باش و تندیس زندگی خودت را بساز.
تقدیس گر زندگی دیگران نباش.
آنقدر استعداد و خوبی و توان در خودت هست که دیگران تقدیست کنند.
حکایت نویس زندگی خود باش ،
نه حکایت نویس دیگران.
زندگی خودت حکایتی تر از همه است.

اشو

شجاعت

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

زندگی

مهسا زکی زاده

گروه

مهسا زکی زاده

حرف زدن یک احمق همه چیز را لو می دهد!

دیدگاه خود را ثبت کنید