حکمت و فلسفه عارفانه

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس یازدهم (قسمت اول)

شرح مراتب طهارت - علامه حسن زاده آملی

در ادامه سلسله مباحث شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی به طرح قسمت دیگری از مجلس نهم در خصوص تطهیر قوه خیال یکی از اولیاء الهی می پردازیم.

 

استاد صمدی آملی (مجلس یازدهم شرح مراتب طهارت)

«بسم الله الرحمن الرحيم»

طهارت موجب فزونی رزق مي شود

طهارت انسان در هر دو بخش ظاهری و باطنی آن موجب افزايش رزق است. اگر طهارت ظاهري باشد بر رزق ظاهري افزوده مي شود و اگر طهارت باطني باشد بر رزق باطني افزوده مي گردد. منتهی بايد به نکته ای در بحث رزق توجه کرد و آن اينکه در اصطلاح عامه، آن مقدار از امور مادي که صرف خرج ظاهری بدن انسان مي گردد که مورد نياز اوست و کم و زيادی ندارد، تعبير به رزق مي کنند. زيرا بايد حساب رزق و روزی را از حساب مال و مال داری جدا دانست، چون اگر انسانی کمتر از نياز ظاهري خود مال به دست آورد و يا بيشتر از نياز خود مال جمع آوري کند آن مقدار ديگر رزق او نخواهد بود، مگر اينکه انسانها رزقِ از بالا آمده را از هم راهزنی کنند.

م11 ق1 239x300 - شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس یازدهم (قسمت اول)

اگر رزق ظاهری افزوده گردد معلوم مي شود که خرج ظاهری شخص هم افزوده مي شود و به همراه آن دست بخشش او نيز نسبت به غير بالا مي رود، در اين صورت او علاوه بر اينکه خرج خودش را تأمين مي کند، خرج آن هايی را هم که در تحت تکفل اويند تأمين مي کند. اين نيز به منزله رزق است. مثل اينکه شما بزرگِ منزليد، گر چه غذاي خودتان در شبانه روز به يک مقدار کمي است اما چون همسر و فرزند در منزل افزوده شد، وروزی آنها هم از ناحيه شما تأمين مي گردد، آن مقدار رزق آنها هم به حساب شما مي آيد. حال اگر کسي منزلش را وسعت دهد تا بتواند همسايه فقيرش را نيز تأمين کند در اين صورت اگر بر مالِ او افزوده شود اين افزايش رزقِ اوست نه افزايش مال او. اما اگر بيش از مقدار خاص خود مال جمع کند، اين ديگر افزايش مال اوست نه افزايش رزق او. معناي افزايش رزق ظاهری آن است که اگر شخص اهل طهارت باشد، حلّيت مال او اقتضا مي کند که ديگران نيز از آن بهره مند شوند. زيرا مال حرام نه رزق بدست آورنده‌ی آن است و نه رزق کسی که اين حرام را به او مي بخشد.

بخوانید!  شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس چهاردهم (قسمت سوم)

بیشتر بخوانید: شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی / مجلس نهم، قسمت ششم

اما رزق باطني را هيچ گاه مفيد به اندازه اي نکرده اند، بلکه فرمودند: هر چه طهارت باطني بالا رود بر رزق باطني هم افزوده مي شود تا کسی نگويد من اعمال عبادي را انجام مي دهم تا مثلاً به درجه پنجم از ايمان برسم! خوب چرا نبايد به مرتبه ششم برسد و اصلاً چرا نبايد به در جه دهم ارتقاء يابد؟ چرا توقف کند؟ چرا بالا نرود؟ اينجاست که فرموده اند راه ازدياد رزقِ باطني باز است، زيرا رزق باطني مربوط به جان شخص بوده و جان نيز يک حقيقت غير متناهي است. لذا هر چه بر رزق باطنی افزوده شود همه غذاي روح و جان می شود. همانند اينکه يک درخت هر چه از آب و خاک و غذا بگيرد، بزرگتر مي گردد و وسيع تر می شود و می تواند براي افراد بيشتری سايبانی کند.

نکته ديگر اينکه سايباني کردن درخت مقصود اصلي رشد درخت نيست، بلکه مقصود درخت توسعه يافتن است. بعد از آن ديگران خود از وسعت درخت بهره مند مي شوند. درخت هرگز نمي گويد: غذا مي گيرم براي اينکه به ديگران بدهم. بلکه مي گويد: من غذا را براي خودم مي گيرم. وقتي قوي شدم و قوت نفساني پيدا کردم خود به خود ديگران از وسعت وجودي من بهره مند مي شوند. نفس ناطقه انساني نيز مرزوقِ رزق باطني است و هرگز در حدّ خاصي مقيّد نمي شود، بلکه موجودي بي‌ انتهاست و به واسطه گرفتن روزي بالاتر مي رود و آماده گيرايي بيشتر مي شود و بعد از گرفتن، ديگران خود به خود از او انتفاع مي برند.

کتاب شرح مراتب طهارت از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی می باشد که توسط استاد صمدی آملی شرح داده شده است.

 ادامه دارد…

بخوانید!  شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس پانزدهم (قسمت دوم)

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس دوم (قسمت دوم)

سوخته

تطهیر نمودن تن بخاطر نزدیکی به شجره ی دنیا

سوخته

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس چهارم (قسمت اول)

سوخته

دیدگاه خود را ثبت کنید