حکمت و فلسفه عارفانه

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس دهم (قسمت سوم)

شرح مراتب طهارت - علامه حسن زاده آملی

در ادامه سلسله مباحث شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی به طرح قسمت دیگری از مجلس نهم در خصوص تطهیر قوه خیال یکی از اولیاء الهی می پردازیم.

 

استاد صمدی آملی (مجلس دهم شرح مراتب طهارت)

سعی کن هر روز صبح بعد از نماز یا آن هنگام از شب که می خواهی بخوابی، صفحه ای قرآن بخوانی. این موجب می شود که خواب انسان با قرآن تنظیم شود. متأسفانه سالها بر ما می گذرد و چهار تا خواب خوش نمی بینم. آیا این انسانیت است؟! بهترین راه شناسایی هر کسی خودش را، خواب اوست. ببینید که آیا در خواب مار و عقرب و کوچه های پر از جنجال می بینید، یا ملکوت عالم را می بینید که از آنجا حقایقی برایتان مکشوف ساخته اند.

حضرت آقا می فرمودند:

«روزی در کنار درختی نشسته بودم و چشم دوخته بودم تا ببینم چه درسی می توانم از این درخت بگیرم. در همین حین حیوانی را دیدم که بین من و درخت حائل شد. متوجه شدم اکنون سه موجود متفاوت کنار هم قرار گرفته اند. درخت که نبات بود، حیوان که حیوان بود و من هم که انسان بودم. در ذهنم خطور کرد که اصل و ریشه درخت که سر آن است در زمین فرو رفته و از این طریق غذا می گیرد. بعد دیدم حیوانی که بین من و درخت حائل شده، افقی است، یعنی سرش نه آسمانی بود و نه زمینی و بین این دو غذا می گیرد. پس به خودم گفتم تو که انسان هستی و سرت به بالا است غذایت را نیز باید از آسمانها بگیری.»

یکی دیگر از چیزهایی که باید دائماً زمزمه ما باشد دیوان حضرت ایشان است. زیرا هر چه بر اساس حال باشد انسان را می سازد. اولین غزل دیوان «غزل طائر قدسی» است، یعنی همان نفس ناطقه انسانی. حقیقت انسان یک طائر قدسی است که:

مـن ملـک بودم و فـردوس بـرین جایـم بود

آدم آورد در ایـن دیـر خـراب آبـادم

بیشتر بخوانید: شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی / مجلس نهم، قسمت ششم

حقیقت تو یک پرنده ملکوتی است که به قول شاعر: «چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم» اکنون در قفس بدنی و طولی نمی کشد که باید از این قفس پرواز کنی و به ملکوت عالم سفر نمایی مبادا تا‌ آن وقت بال و پر نداشته باشی. وای بر ما اگر راه ملکوت باز شود و ما هنوز اهل پرواز نشده باشیم.

الا ای طائـر قدسـی در ایـن ویـرانه برزنـها

بسی دام است و دیـو و دد بسـی غول است و رهزنها

ای انسان تو پرنده ملکوتی عالمی و باید به طرف ملکوت عالم بروی. مواظب باش، چرا که در این ویرانه برزنِ نشأه طبیعت دهها رهزن داری و باید از همه آن ها عبور کنی. آیا خود را برای امشب که شب عاشورا است آماده کرده ای؟

در این جای مخوف ای مرغ جان ایمن کجا باشی

گـذر زین جـای نا امن و نما رو سوی مأمنها

انسان عاقل هیچ وقت در جای خطرناک و ترسناک خانه نمی سازد و زندگی نمی کند و سعی می کند از آن منطقه فرار کند. نمی گویم اهل دنیا نباشید. اهل دنیا باشید اما دنیا را نردبانی برای تعالی روح خویش قرار دهید، به عبارتی دنیا را برای خودتان بخواهید اما خودتان را برای دنیا نخواهید.

ادامه دارد…

کتاب شرح مراتب طهارت از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی می باشد که توسط استاد صمدی آملی شرح داده شده است.

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

زندگینامه شیخ کلینی مُحَدِّث بزرگ شیعه و مؤلف کتاب کافی

مهران توفیقی

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس سوم (لطیفه ای در باب احضار)/۲

سوخته

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس شانزدهم (قسمت اول)

سوخته

دیدگاه خود را ثبت کنید