حکمت و فلسفه عارفانه

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس دهم (قسمت پنجم)

شرح مراتب طهارت - علامه حسن زاده آملی

در ادامه سلسله مباحث شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی به طرح قسمت دیگری از مجلس نهم در خصوص تطهیر قوه خیال یکی از اولیاء الهی می پردازیم.

 

استاد صمدی آملی (مجلس دهم شرح مراتب طهارت)

هر کس می خواهد در مسیر انسانی قرار گیرد باید به پنج اصل عنایت کافی داشته باشد. ۱- گرسنگی ۲- سکوت ۳- بیداری ۴- خلوت ۵- ذکر

که فرموده‌اند:

صـمت و جـوع و سهـر و خلـوت و ذکر به دوام
نـاتمـامان جـهان را کنـد ایـن پنـج تمـام

م10 ق5 300x300 - شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس دهم (قسمت پنجم)

عزیز من! نباید همیشه شکم خود را پر داشته باشی. یک وقتی در زمین کشاورزی ات هستی آنجا باید به اندازه کافی غذا بخوری تا انرژی کار کردن داشته باشی. اما در دوران بیکاری چرا روزی چند وعده غذا می خوری؟ غذا خوردن زیاد، دل را تیره می‌کند که «الهی آزمودم تا شکم دائر است دل بائر است» گرسنگی درون را بر می انگیزاند. چه بسا از ملکوت عالم برای انسان غذا بیاورند اما همین که ببینند شکم او پر است برگردند.

اصل دیگر به اندازه ضرورت حرف زدن است. نمی گویم اصلاً حرف نزنی اما:

کـم گـوی و گـزیده گوی چون درّ

کـز انـدک تو جهـان شود پر

کم بگوییم و خوب بگوییم نه زیاد و ناخوب.

بیشتر بخوانید: شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی / مجلس نهم، قسمت ششم

اصل سوم، سهر است. سحر با حاء حطی، زمان قبل از اذان صبح را گویند اما سهر با هاء هوّز به معنی بیداری است. بیداری در اینجا به معنای نخوابیدن در شب نیست که البته آن نیز لازم است: «وَمِنَ الّیلِ فَتَهَجَّد به نافلهً لَکَ عَسى اَنْ یَبْعثکَ ربّکَ مقاماً محموداً»

بخوانید!  شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس یازدهم (قسمت اول)

منظور از بیداری در اینجا هوشیاری و غافل نبودن است. در محل کسب و کارت بیدار باش تا غفلت نکنی و پشیمان نشوی.

چهارم، خلوت است و گوشه گیری و حسابرسی به اعمال. و اصل پنجم ذکر به دوام است. دائماً باید ذاکر باشی و منظور از ذکر این نیست که فقط تسبیح به دست بگیری و یا الله یا الله بگویی، بلکه باید تمامی اندام خود را با حق عجین سازی. حق بشنوی، حق بگویی، حق بروی. خلاصه اینکه در دارالتوحید نظام عالم جز حق نبینی.

                                                                               «و الحمدلله ربّ العالمین»

کتاب شرح مراتب طهارت از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی می باشد که توسط استاد صمدی آملی شرح داده شده است.

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس هفتم (قسمت ششم)

سوخته

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی؛ مجلس دوم (ادب دعا در پیشگاه امام علیه السلام)/۴

سوخته

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس ششم (قسمت اول)

سوخته

دیدگاه خود را ثبت کنید