حکمت و فلسفه عارفانه

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس دهم (قسمت پنجم)

شرح مراتب طهارت - علامه حسن زاده آملی

در ادامه سلسله مباحث شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی به طرح قسمت دیگری از مجلس نهم در خصوص تطهیر قوه خیال یکی از اولیاء الهی می پردازیم.

 

استاد صمدی آملی (مجلس دهم شرح مراتب طهارت)

هر کس مي خواهد در مسير انساني قرار گيرد بايد به پنج اصل عنايت کافي داشته باشد. ۱- گرسنگی ۲- سکوت ۳- بيداري ۴- خلوت ۵- ذکر

که فرموده‌اند:

صـمت و جـوع و سهـر و خلـوت و ذکر به دوام
نـاتمـامان جـهان را کنـد ايـن پنـج تمـام

م10 ق5 300x300 - شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس دهم (قسمت پنجم)

عزيز من! نبايد هميشه شکم خود را پر داشته باشي. يک وقتي در زمين کشاورزي ات هستي آنجا بايد به اندازه کافي غذا بخوري تا انرژي کار کردن داشته باشي. اما در دوران بيکاري چرا روزي چند وعده غذا مي خوري؟ غذا خوردن زياد، دل را تيره مي‌کند که «الهي آزمودم تا شکم دائر است دل بائر است» گرسنگي درون را بر مي انگيزاند. چه بسا از ملکوت عالم براي انسان غذا بياورند اما همين که ببينند شکم او پر است برگردند.

اصل ديگر به اندازه ضرورت حرف زدن است. نمي گويم اصلاً حرف نزني اما:

کـم گـوي و گـزيده گوي چون درّ

کـز انـدک تو جهـان شود پر

کم بگوييم و خوب بگوييم نه زياد و ناخوب.

بیشتر بخوانید: شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی / مجلس نهم، قسمت ششم

اصل سوم، سهر است. سحر با حاء حطي، زمان قبل از اذان صبح را گويند اما سهر با هاء هوّز به معني بيداري است. بيداري در اينجا به معناي نخوابيدن در شب نيست که البته آن نيز لازم است: «وَمِنَ الّیلِ فَتَهَجَّد به نافلةً لَکَ عَسى اَنْ يَبْعثکَ ربّکَ مقاماً محموداً»

بخوانید!  حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس چهارم (امتحان و تقویت قابلیت)/2

منظور از بيداري در اينجا هوشياري و غافل نبودن است. در محل کسب و کارت بيدار باش تا غفلت نکني و پشيمان نشوي.

چهارم، خلوت است و گوشه گيري و حسابرسي به اعمال. و اصل پنجم ذکر به دوام است. دائماً بايد ذاکر باشي و منظور از ذکر اين نيست که فقط تسبيح به دست بگيري و يا الله يا الله بگويي، بلکه بايد تمامي اندام خود را با حق عجين سازي. حق بشنوي، حق بگويي، حق بروي. خلاصه اينکه در دارالتوحيد نظام عالم جز حق نبيني.

                                                                               «و الحمدلله ربّ العالمين»

کتاب شرح مراتب طهارت از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی می باشد که توسط استاد صمدی آملی شرح داده شده است.

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس دوم (قسمت سوم)

سوخته

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس دهم (قسمت چهارم)

سوخته

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس دوم (اسماءالله مظاهر می‌خواهند)

سوخته

دیدگاه خود را ثبت کنید