حکمت و فلسفه عارفانه

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس هشتم (قسمت اول)

شرح مراتب طهارت - علامه حسن زاده آملی

شرح مراتب طهارت

استاد صمدی آملی

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی (مجلس هشتم – قسمت اول)

«بسم الله الرحمن الرحیم»

طهارت قوه خیال از اعتقادات باطل

طهارت قوه خیال را در سه بخش مطرح فرموده اند: یکی در بخش اعتقادات فاسد، دیگری در بخش تخیّلات فاسد و سوم در بخش جولان قوه خیال در میدان آمال و آرزوها، که هر کدام از این سه مورد برای قوه خیال آلودگی می‌آورد.

عموم مردم چون به معتقدات خود تعبّد دینی دارند، بر اساس آن اصل تعبّد کمتر به بازیگری قوه خیال در بخش اعتقادات میدان می دهند. زیرا تعبّداً مبداء و معاد و وحی و نبوت و رسالت و امامت را پذیرفته اند و هر چه هم دیگران بگویند آنها از اعتقادشان بر نمی گردند. حالا به چه اندازه بر اساس اعتقادات خود عمل می‌کنند بحث دیگری است. اما معمولاً عموم مردم شبهات علمی را در بخش عقاید از مبداء تا معاد نمی شنوند.

نوعاً کسانی دچار شبهه های علمی می شوند که راه تحصیل پیش گرفته اند و می خواهند در اعتقادات خویش تحقیقی داشته باشند. ایشان معمولاً به خاطر داشتن ذهنهای متفرق دچار این اشکالات می شوند و باید قوه خیالشان را تطهیر کنند و راه تطهیر قوه خیال ایشان در این بخش آن است که اوّل ریاضیات بخوانند، بعد وارد مباحث منطقی شده و سپس مباحث فلسفی را طی کنند و بعد از آن نظری به عرفان نظری افکنده سپس از عرفان نظری وارد عرفان عملی شوند.

این مربوط به محصّلینی است که می خواهند در مسیر تحصیل، قوه خیالشان را تطهیر کنند. در این مسیر عقل خود به خود قوی می شود و قوه خیال مقهور عقل می گردد. اما اکثر مردم که در پی تحصیل نیستند نیازی به طهارت قوه خیال در بخش اعتقادات ندارند آنها از پدران خود نمازی را یاد گرفته اند و خدایی را می‌پرستند و شک و شبهه ای در این زمینه ندارند. ما هرگز پدرانمان را ندیده ایم که بگویند: اگر عالم دو خدا داشت چه می شد؟ این اشکال و امثال این اشکالات هم هرگز به ذهن آنها خطور نکرده است. معلوم می شود که قوه خیال عوام مردم در بخش اعتقادات پاک است آنها برای طهارت قوه خیال باید فقط به دو بخش دیگر توجه کافی بکنند. یکی سوء ظنها و تخیّلات بد و گمانهای ناروا و دیگری دور کردن آرزوهای طولانی. اما خواصی که در مسیر تحصیلند علاوه بر این دو بخش باید قوه خیال خود را از اعتقادات فاسد نیز تطهیر کنند. در غیر این صورت به انحراف کشیده می شوند زیرا طریق تحصیل برای ایشان نه تنها راه نجات نیست بلکه مشکلات بیشتری را برای قوه خیال آنها فراهم می کند.

ادامه دارد…

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس شانزدهم (قسمت اول)

سوخته

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس چهارم (حضور غیر از فکر حضور است)

سوخته

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس سیزدهم (قسمت دوم)

سوخته

دیدگاه خود را ثبت کنید