حکمت و فلسفه عارفانه

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس نهم (قسمت هشتم)

شرح مراتب طهارت - علامه حسن زاده آملی

در ادامه سلسله مباحث شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی به طرح قسمت دیگری از مجلس نهم در خصوص تطهیر قوه خیال یکی از اولیاء الهی می پردازیم.

 

استاد صمدی آملی (مجلس نهم شرح مراتب طهارت)

نی مؤذن فقط به ذکرش بود
نی خروش از خروس تنها بود

غلغله در عوالم امکان
از سر عقل تا هیولا شد

هر یکی از کمال توحیدش
با زبان فصیح گویا شد

همه یار است و نیست غیر از یار
واحدی جلوه کرد و شد بسیار

پس شده رایت ظفر پیدا
از طلوع طلایه بیضا

رایتی نوع لاله حمرا
رایتی جنس لؤلؤ لالا

چون دم گرگ گشت نامرئی
بعد چندی ز منظر و مرئی

سر برون کرد از کنام افق
آتشین آهوی فلک پیما

طلعت حور را یکی مظهر
آیت نور را یکی مجلی

ید بیضای هور تا بگرفت
پرده تیره از رخ غبرا

آشکارا قیام بنموده
یوم تبلی السرائر اشیا

بیشتر بخوانید: شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی (قسمت سوم مجلس نهم)

خورشید را حور و تاریکی را غبرا گویند. شب، تاریکی را بر روی زمین می‌گستراند و صبح، خورشید از افق بیرون می‌آید و این پرده تاریک غبرا را از روی زمین برمی‌دارد. قبل از این قیام، تمام حیوانات بیدار می‌شوند جز دسته‌ای که به ظاهر انسان هستند و در باطن از هر حیوانی پست ترند. آن‌ها صبر می‌کنند تا خورشید طلوع کند، آنگاه از خواب بر می‌خیزند. لذا در روایات آمده که تمام حیوانات قبل از اذان صبح بیدار هستند جز سگ. آن هم چون از شب تا صبح مشغول نگهبانی است نزدیکی‌های صبح خوابش می‌برد.

بخوانید!  شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس پانزدهم (قسمت اول)

ما تراه بهذه النشأة
فهو ظلّ داره الاخری

اگر می‌خواهی بدانی که قیامت کبری یعنی چه؟ شب را تا به صبح بیدار باش. قبل اذان صبح می‌بینی که یک قیامت برپا می شود. بعد از اذان صبح، قیامت نمازگزاران برپا می‌شود. و هنگام طلوع خورشید قیامت عده‌ای را می‌بینی که تازه بیدار شده‌اند.

دلبری ها نمود از یک سو
دامن ارغوانی صحرا

گردن افراشت هم ز سوی دگر
قامت زعفرانی کوها

دست داود باد پوشانید
زره سیم خام بر دریا

کل ما لا یری و ما یبصر
فیه آیات ربّه الکبری

هر چه را نگاه می‌کنی همه دلیل حق هستند تا می آیند به اینجا و باز می‌فرمایند:

همه یار است و نیست غیر از یار
واحدی جلوه کرد و شد بسیار

آری حتی آن شخص بی نمازی هم که وقت طلوع خورشید برخاسته و اکنون به دنبال غذایش می رود را یافته ام که:

همه یار است و نیست غیر از یار
واحدی جلوه کرد و شد بسیار

بیشتر بخوانید: شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی (قسمت دوم مجلس نهم)

و الحمدلله رب‌العالمین

کتاب شرح مراتب طهارت از رساله “وحدت از دیدگاه عارف و حکیم” علامه حسن زاده آملی می باشد که توسط استاد صمدی آملی شرح داده شده است.

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

درمحضر علامه حسن زاده آملی؛ بُوَد عید آن که دور از خود نمایی خوی حیوانی

سوخته

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس ششم (قسمت پنجم)

سوخته

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس چهارم (امتحان و تقویت قابلیت)/۲

سوخته

دیدگاه خود را ثبت کنید