شعر کودکانه ماهی سرخ کوچولو

 

شعر ماهی سرخ کوچولو

از راه دوری اومدی
چشمه به چشمه جو به جو
با باله های نازکت
ماهی سرخ کوچولو

دلت می خواست بزرگ بشی
تو دریاهای شنا کنی
پایین بری بالا بیای
موجا رو جابجا کنی

شعر کودکانه ماهی سرخ کوچولو
شعر کودکانه ماهی سرخ کوچولو

 

بگو چی شد یه مرتبه
افتادی تو تنگ بلور
نباشه دستی که بخواد
بمونی از ماهی ها دور

غصه نخور نمی ذارم
بمونی تو تنگ خونه
برت می گردونم یه روز
دوباره توی رودخونه

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  شعر کودکانه آقا موش شکمو

دیدگاه خود را ثبت کنید