رمزهای موفقیت

شکایت به خدا !!!

شکایت به خدا

ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت کردند و چون دریا آرام شد خود را اسیر صیاد دیدند؛

تلاطم زندگی حکمت خداست، از خدا دل آرام بخواهیم نه دریای آرام …

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

به دنبال رویاهات برو…

مهسا زکی زاده

اهل تغییر باش، دنیایت تغییر خواهد کرد…

مهسا زکی زاده

انسانی که تغییر نکند می سوزد…

مهسا زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید