رمزهای موفقیت

شکایت به خدا !!!

شکایت به خدا

ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت کردند و چون دریا آرام شد خود را اسیر صیاد دیدند؛

تلاطم زندگی حکمت خداست، از خدا دل آرام بخواهیم نه دریای آرام …

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

یکی از رازهای اصلی افراد موفق…

مهسا زکی زاده

در مقابل هر اتفاق بدی در زندگی انتخاب با شماست…

مهسا زکی زاده

باور

مهسا زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید