سه‌شنبه/ 14 تیر / 1401

خودروی برقی هامر ev

خودروسازی

خودروی برقی هامر ev

پرده آخر، صف‌ آرایی جدید خودروهای برقی

در این مقاله به بررسی سه محصول برقی جدید دنیای خودرو سازی می پردازیم و این اقبال خودروسازان بزرگ را با این خبر تکمیل می کنیم. در ادامه سه محصول هامر، فیات 500 و داچیا اسپرینگ معرفی خواهند شد.

معرفی ون الکتریکی آمازون - خودرو برقی آمازون

ون الکتریکی آمازون

در این مقاله به معرفی محصول کلیدی و آینده نگر آمازون پرداخته خواهد شد و اهداف و قابلیت های مطرح شده این ون بازگو می گردد.

هوش مصنوعی AI

هوش مصنوعی و مشاغل حذف شونده

در این مقاله به زمینه های رشد هوش مصنوعی پرداخته شده است و وضعیت حال حاضر و آینده هوش مصنوعی بر مشاغل دنیا گفته شده است.

هزینه‌ها و مزایای خودروی برقی در مقابل خودروی متداول با سوخت فسیلی

هزینه‌ها و مزایای خودروی برقی در مقابل خودروی متداول با سوخت فسیلی

در این مقاله تفاوت های خودروی برقی نسبت به خودروی معمولی و درون سوز گفته شده است و در ادامه به بررسی هزینه نگهداری کوتاه مدت و مصرفی مثل هزینه انرژی مصرفی پرداخته شده و در ادامه هزینه های نگهداری بلند مدت شرح شده است و در انتها یک دورنما از این صنعت در کشور بیان شده است.