پنجشنبه/ ۳ تیر / ۱۴۰۰

ابلاغیه سازمان مالیاتی در خصوص ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی

تازه های مالیاتی – ابلاغیه – سازمان امور مالیاتی کشور – دسته: اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارائه صورت‌های مالی

موضوع: لزوم ارائه صورت های مالی توسط شرکت های بورسی

معاونت مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور طی ابلاغیه‌ای که به امضای نادر جنتی رسیده است، خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد: با توجه مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱، در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موارد زیر را به آگاهی می رساند:

الف- در خصوص شرکت‌های موضوع بند (الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی ­و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، با توجه به مقررات ماده ۲۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱، شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» که سال مالی آنها از ۱۳۹۴.۰۱.۰۱ و بعد از آن شروع می ‌شود مشمول مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ خواهند بود.

شرکت های موضوع بند (الف) و (د) ماده واحده یادشده عبارتند از:

  1. شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
  2. شرکت ها و موسسات موضوع بند های (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی

شرکت ها و موسسات موضوع بند ۲ به شرح زیر در ماده ۷ اساسنامه فوق الذکر تشریح شده است:

الف: کلیه دستگاه هایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب می باشد از قبیل بانک ها و موسسات و شرکت های بیمه و همچنین شرکت های دولتی و موسسات و سازمان های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت‌های تحت پوشش آنها و شرکت ها و کارخانجات و موسساتی که صرف نظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آنها بموجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش دستگاه‌های اجرائی اداره می شوند و سایر دستگاه های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرس می باشند.

ب: شرکت‌ها، موسسات و دستگاه‌هایی که در مجموع بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به دستگاه‌های موضوع بند (الف) فوق می باشند.

از آنجا که معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق به عنوان جریمه عدم رعایت مقررات ماده مذکور در مهلت مقرر، پیش بینی گردیده است، شرکت های مذکور در صورت عدم رعایت مقررات از سال مالی که شروع آن بعد از ۱۳۹۴.۰۱.۰۱ می‌باشد، مشمول جریمه یاد شده می باشند.

ب- در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی که بنا بر اختیارات تفویضی به سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس نوع و حجم فعالیت به موجب اطلاعیه سازمان متبوع که طی بخشنامه شماره ۹۳/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵.۱۱.۱۸ ابلاغ شده است، مکلف به رعایت مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ (ارائه صورت های مالی حسابرسی شده) گردیده اند، با توجه به قسمت اخیر اطلاعیه مذکور، برای اشخاص تصریح نام شده در اطلاعیه فوق که سال مالی آنها از ۱۳۹۶.۰۱.۰۱ و به بعد شروع شده می باشد. بدیهی است جریمه مقرر در ماده یاد شده نیز از اشخاص مشمول به شرح این بند که سال مالی آنها از ۱۳۹۶.۰۱.۰۱ و به بعد می باشد، در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده در مهلت مقرر در ماده مذکور حسب مقررات قابل مطالبه خواهد بود.

مجله اینترنتی تحلیلک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اخبار داغ

آخرین مطالب

منتخب سردبیر

اسکرول به بالا