دوشنبه/ 26 اردیبهشت / 1401

فال حافظ امروز به همراه شرح و تفسیر

فال حافظ امروز به همراه شرح و تفسیر

برای خواندن توصیه ها و راهنمایی های حضرت حافظ که از عالم غیب خبر دارد و برای رسیدن به جواب سوال های خود؛ کامل ترین و دقیق ترین فال حافظ امروز به همراه شرح و تفسیر را برای شما آورده ایم...

همراهان عزیز مجله اینترنتی تحلیلک؛ در این مطلب کامل ترین و دقیق ترین فال حافظ امروز به همراه شرح و تفسیر را برای شما آورده ایم. تفأل زدن به دیوان حافظ یکی از کارهایی است که تحت هر شرایطی باعث می شود تا حالمان خوب شود و خیلی از مردم در سنین مختلف و در موقعیت های متفاوت و پستی و بلندی های روزهای خود به دیوان حافظ رجوع می کنند.

در میان ایرانیان نیز این باور وجود دارد که حافظ شیرازی داننده اسرار نهان و عالم غیب است و هنگام مواجه شدن با مشکلات یا دو راهی های زندگی با گرفتن فال حافظ می توانند تصمیم درست گرفته و از آینده باخبر شوند.

فال حافظ امروز به همراه شرح و تفسیر

فال حافظ امروز به همراه شرح و تفسیر
فال حافظ امروز به همراه شرح و تفسیر

نیت کردن برای فال حافظ امروز

کسی که می خواهد به دیوان حافظ تفأل بزند ابتدا باید در دل نیت و حاجت خود را بیان کند تا بتواند بهترین پاسخ را از فال حافظ امروز بگیرد. نیت مهم ترین بخش فال حافظ است، نیت باید بدون ابهام باشد.

پس از نیت برای گرفتن فال حافظ امروز به قرائت فاتحه ای پرداخته و معمولا جمله زیر را می گویند:

ای حافظ شیرازی تو محرم هر رازی؛ تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا برآورده سازی.

ما به نیت شما برای امروز دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 تفألی به دیوان حضرت حافظ زدیم و شعر زیر آمد:

فال حافظ امروز به همراه شرح و تفسیر

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

جانا به حاجتی که تو را هست با خدا
کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است

ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم
آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است

ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست
در حضرت کریم تمنا چه حاجت است

محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست
چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است

جام جهان نماست ضمیر منیر دوست
اظهار احتیاج خود آن جا چه حاجت است

آن شد که بار منت ملاح بردمی
گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است

ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست
احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است

ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار
می‌داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است

حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود
با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است

برای خواندن غزلیات حافظ کلیک کنید

فال حافظ امروز

شرح و تفسیر فال حافظ امروز
شرح و تفسیر فال حافظ امروز

شرح و تفسیر فال حافظ امروز

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

آن که گوشه خلوت را برگزیده چه نیازی به گردش و تماشا دارد؟ و وقتی کوی معشوق هست چه حاجتی به رفتن به صحرا و تفرج در آن است؟

دکتر دینانی می گوید:

«کسی که خلوت می گزیند به این جهت این کار را می کند که راه تماشا به روی غیر را ببندد اما چرا آن خلوت را انتخاب می کند؟ برای بریدن از غیر و متمرکز شدن در چیزی که می خواهد و دوست دارد. کسی که خلوت گزیده است روی معشوق تمرکز پیدا می کند و این خلوت اساسا برای همین منظور است.»

شرح و تفسیر فال حافظ امروز

جانا به حاجتی که تو را هست با خدا
کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است

ای معشوق به واسطه نیازی که به خدا داری و می خواهی که او حاجت تو را برآورده سازد، لحظه ای از ما بپرس که چه نیازی داری؟

دکتر دینانی می گوید:

«حافظ در این بیت به چیزی قسم می خورد که بسیار مهم است. همیشه به چیزهای مهم سوگند خورده می شود. حافظ در اینجا به حاجتی که جانان با خدا دارد قسم می خورد. حاجت به خدا امری بزرگ و مقدس است.»

شرح و تفسیر فال حافظ امروز

ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم
آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است

ای پادشاه کشور حسن و جمال به خاطر خدا آخر از من گدای عاشق یک بار هم سوال کن که چه نیازی داری؟

شرح و تفسیر فال حافظ امروز

ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست
در حضرت کریم تمنا چه حاجت است

نیازمندیم ولی قدرت سوال و تقاضا نداریم. مگر نه اینکه در حضور بخشندگان نیازی به درخواست و اظهار حاجت نیست؟ زیرا ایشان ناگفته می بخشند و همه حاجات را برآورده می سازند.

شرح و تفسیر فال حافظ امروز

محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست
چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است

اگر قصد کشتن ما را داری نیازی به قصه گفتن و طولانی کردن سخن نیست. وقتی تمام هستی من از آن توست دیگر چه نیازی به تاراج و یغماست؟

قصه: مجازا به معنی مقدمه چینی

شرح و تفسیر فال حافظ امروز

جام جهان نماست ضمیر منیر دوست
اظهار احتیاج خود آن جا چه حاجت است

دل روشن معشوق جام جهان نماست که همه اسرار را می داند و از نیاز عاشقان آگاه است و به اظهار احتیاج چه نیازی است؟ زیرا هم نادیده می بیند و هم ننوشته می خواند.

دکتر دینانی می گوید:

«در داستان حضرت ابراهیم (ع) آمده است که فرشتگان از او در حالی که در میان آتش بود، پرسیدند: کمک نمی خواهی؟ گفت: نیازی به شما ندارم. گفتند: از خدا بخواه، گفت: علمه بحالی حسبی عن سوالی. علمش به حالم از سوال بی نیازم می کند.»

شرح و تفسیر فال حافظ امروز

آن شد که بار منت ملاح بردمی
گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است

آن روزگار که بار منت ملاح را می کشیدم، گذشت. وقتی مروارید به دست آمد دیگر چه نیازی به منت کشیدن از اوست؟

ملاح: کشتی بان و دریانورد

شرح و تفسیر فال حافظ امروز

ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست
احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است

ای مدعی لاف زن برو که مرا با تو کاری نیست. وقتی دوستان حاضر هستند دیگر چه نیازی به دشمنان است؟

شرح و تفسیر فال حافظ امروز

ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار
می‌داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است

ای عاشق گدا وقتی لب جان بخش معشوق وظیفه و مقرری خود که همان بوسه است، می داند؛ دیگر چه نیازی به اظهار حاجت است؟

شرح و تفسیر فال حافظ امروز

حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود
با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است

ای حافظ بس کن و ادامه نده که هنر و فضیلت خود آشکار می شود. دیگر چه نیازی است که با مدعی لاف زن بحث و جدل کنی؟

محاکا: کوتاه شده محاکات به معنی گفتگو و بحث

فایل صوتی فال حافظ امروز

دانلود فایل صوتی فال حافظ امروز

درباره معنی و تفسیر فال حافظ امروز

اشعار حافظ شیرازی معمولا چند وجهی است و معانی گوناگون دارد. تشخیص خوب و بد اشعار حافظ به گیرنده فال و فهم و دریافت او از این اشعار بستگی دارد. بهتر است بعد از گرفتن فال حافظ این اشعار را بر اساس نیت خود بسنجید و بر روی آن کمی فکر کنید تا پاسخ خود را دریابید.

گاهی در شعر اشارات واضحی است که نشان دهنده نیت خوب است. اما اگر محتوای اشعار پاسخگوی شما نبود، به لغات و افعالی که در شعر به کار برده شده دقت کنید.

روش دیگر برای استنباط معنا و منظور فالتان، توجه به تصاویری است که خواجه در شعرش ساخته است. مثلا سر کتاب را باز می کنید و این بیت می آید: «گفتم خوشا هوایی کز باغ حسن خیزد / گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید». در بیت دو کلمه «خوشا» و «خُنُک» به کار رفته که مفهوم شعر را نیک می کند.

اگر مجدد به دنبال گرفتن فال حافظ شیرازی با معنی و تفسیر کامل هستید، کلیک کنید

 

مجله اینترنتی تحلیلک

5 4 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
9 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهیار
27 روز قبل

بسیار عالی، خداقوت

محمدیان
23 روز قبل

عالی بود ممنون

سمیه رضوی
23 روز قبل

واقعا هم حافظ از عالم غیب خبر داره قشنگ همون سوالی که داری رو جواب میده مرسی واقعا مرسی

محدثه
23 روز قبل
پاسخ به  سمیه رضوی

منم واقعا به این باور رسیدم که از عالم غیب خبر داره حافظ جان

مهدوی
23 روز قبل

به به

حافظی نسب
23 روز قبل

خدایش رحمت کند که انقدر زیبا از درونیات ما آگاه است و حرف دل را به تقریر آورده است
سپاس از شما

عباسی
23 روز قبل

عالی بود ممنون

رضایی پور
23 روز قبل

هر روز اگه یه غزل از حافظ نخونم حالم خوب نمیشه واقعا ممنونم عالی عالی

داود محمدیان
23 روز قبل

روحت شاد حافظ جان

9
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x