Category: تازه های مالیاتی

کرونا ویروس و تصمیمات سازمان امور مالیاتی

کرونا ویروس و تصمیمات سازمان امور مالیاتی در حمایت از مؤدیان مالیاتی

با به وجود آمدن چالش دیگر با نام بیماری کرونا بار دیگر سازمان امور مالیاتی دست‌به‌کار شده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خود را جهت کاهش مراجعات مؤدیان مالیاتی و کاهش ارتباطات صادر کرد.

Category: تازه های مالیاتی

کرونا ویروس و تصمیمات سازمان امور مالیاتی

کرونا ویروس و تصمیمات سازمان امور مالیاتی در حمایت از مؤدیان مالیاتی

با به وجود آمدن چالش دیگر با نام بیماری کرونا بار دیگر سازمان امور مالیاتی دست‌به‌کار شده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خود را جهت کاهش مراجعات مؤدیان مالیاتی و کاهش ارتباطات صادر کرد.

اسکرول به بالا