عناوین : تازه های مالیاتی

تازه های مالیاتی مالیات

کرونا ویروس و تصمیمات سازمان امور مالیاتی در حمایت از مؤدیان مالیاتی

محمد مهدیان
با به وجود آمدن چالش دیگر با نام بیماری کرونا بار دیگر سازمان امور مالیاتی دست‌به‌کار شده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خود را جهت کاهش مراجعات مؤدیان مالیاتی و کاهش ارتباطات صادر کرد....
بخشنامه ها تازه های مالیاتی مالیات

ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۳۱ مورخ  ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ دسته: ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم     بر مبنای اختیارات حاصله از تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون...
بخشنامه ها تازه های مالیاتی مالیات

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۳۰ مورخ  ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ دسته: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع: ارسال احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و...
بخشنامه ها تازه های مالیاتی مالیات

بخشنامه مالیاتی اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۸

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۲۹ مورخ  ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ دسته: تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م موضوع: اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۸   در اجرای مفاد ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹...
بخشنامه ها تازه های مالیاتی مالیات

ارسال رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تبصره ۱۱ ماده ۵۳ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۲۸ مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ دسته: تبصره ۱۱ ماده ۵۳ ق.م.م موضوع: ارسال رأی هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ مبنی بر...
بخشنامه ها تازه های مالیاتی مالیات

بخشنامه مالیاتی در خصوص ارسال مصوبه آئین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۲۷ مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ دسته: آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا موضوع: ارسال مصوبه شماره ۲۵۰۷۱/ت ۵۴۹۹۱ ه مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ هیئت محترم وزیران در خصوص آئین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا...
بخشنامه ها تازه های مالیاتی مالیات

رأی دیوان عدالت اداری بر رد شکایت نسبت به برخی تبصره‌های آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۲

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۲۵ مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ دسته: ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: ارسال رأی هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ مبنی بر رد شکایت...
بخشنامه ها تازه های مالیاتی مالیات

ابلاغ رأی ابطال مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص پروژه‌های مسکن مهر

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۲۲ مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ دسته: مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: ابلاغ رأی شماره ۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸ه مورخ...
تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی مالیات

مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱۱   –   مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ دسته: مواد ۱، ۹۳ و ۱۰۵ ق.م.م موضوع: مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران     پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۸/۵۰۷/ص مورخ...
تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی مالیات

دستورالعمل مالیاتی در خصوص نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۱۰   –   مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ دسته: بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸      نظر به اینکه...