رمزهای موفقیت

مجازات از نگاه بودا

مجازات

شما به خاطر خشم تان مجازات نخواهید شد
شما با خشم تان مجازات خواهید شد.

بودا

تحلیلک

بخوانید!  تحلیل تکنیکال سهام وپست (پست بانك ايران)

نوشته های مرتبط

اهل تغییر باش، دنیایت تغییر خواهد کرد…

مهسا زکی زاده

اروین دی یالوم

مهسا زکی زاده

بی نظمی را باور ندارم

دیدگاه خود را ثبت کنید