سه شنبه/ ۲۵ خرداد / ۱۴۰۰

بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴ در خصوص ابلاغ معافیت های مالیاتی حقوق ۱۳۹۸

img040 img041

تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۴  مورخ  ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

دسته: ماده ۸۴، ۸۵ و ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

 موضوع: میزان معافیت های مالیاتی حقوق ۱۳۹۸ و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق وفق مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

در خصوص معافیت های مالیاتی حقوق ۱۳۹۸ و با توجه به مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شده است:

۱- سقف معافیت های مالیاتی حقوق ۱۳۹۸ موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن سالانه مبلغ ۳۳ میلیون تومان گردیده است.

۲- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵ درصد است.

۳- حقوق اعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۳۹۸ مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.

۴- بر اساس ماده۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوقی اعضا رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم حداکثر ۱۰ درصد به عنوان مالیات کسر می‌شود. با توجه به اینکه در بند “الف” تبصره ۶ مذکور عبارت “کارانه خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابر این کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی مشمول نرخ ۱۰درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ‌های بعدی مشمول مالیات حقوق خواهد بود.

به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی مبلغ ۱۱۵ میلیون تومان باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد ۲۰،۲۵ و ۳۵ درصد) مشمول مالیات خواهد بود.
خاطر نشان می‌شود، معافیت حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضا هیأت علمی اعمال می‌شود، در صورتیکه معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد معافیت مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضا هیأت علمی نیز خواهد بود.

۵- با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند (الف) تبصره شش یاد شده، کلیه احکام صادره تبصره‌های یک و دو ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۷ (اعم از نرخ) مطابق مقررات تبصره‌های فوق در سال۱۳۹۸ کماکان لازم الاجرا است.

۶- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند ۲ فوق الذکر، به شرح جدول ذیل می باشد: 

درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق (ریال)
از تا نسبت به مازاد نرخ معافیت های مالیاتی حقوق ۱۳۹۸
۱ ۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ —- معاف
۳۳۰،۰۰۰،۰۰۱ ۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰%
۸۲۵،۰۰۰،۰۰۱ ۱،۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰ ۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵%
۱،۱۵۵،۰۰۰،۰۰۱ ۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰%
۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۱ ۲،۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵%
نسبت مازاد ۲،۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۵%

 

 

محمد قاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: سال ۱۳۹۸       –     مدت اجرا: یکسال     –     مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

مجله اینترنتی تحلیلک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا