رمزهای موفقیت

مقصر دانستن دیگران آسان است

مقصر بودن

مقصر دانستن دیگران آسان است

مقصر دانستن دیگران همیشه خیلی آسان است.
میتوانی تمام عمرت را به مقصر دانستن دنیا بگذرانی،
اما بِدان مسئولیت تمام موفقیت ها یا شکست هایت فقط با خودت است‌.

پائولو کوئلیو

مقصر بودن

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

زمان رویارویی با مشکل می فهمید چقدر خوشبخت بودید!

مهسا زکی زاده

زندگی خود را به خاطر حرف مردم خراب نکنید!

مهسا زکی زاده

زیارت امام حسین

مهسا زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید