یکشنبه/ 9 مهر / 1402
انفجار ستارگان غول پیکر

نجوم

انفجار ستارگان غول پیکر

انفجار ستارگان غول پیکر

ناسا اخیرا در حساب کاربری خود در اینستاگرام تصویری باشکوه از یک باقی مانده ابرنواختر منتشر کرده است.

کشف یک دنباله دار عجیب در منظومه شمسی

کشف یک دنباله دار عجیب در منظومه شمسی

محققان اروپایی در پژوهش های جدید خود به نوعی دنباله دار در منظومه خورشیدی اشاره کرده اند که با داشتن نور و ذراتی متفاوت با دیگر دنباله دارها خبر از منشأ بین ستاره ای خود می دهد.