سه شنبه/ ۲۵ خرداد / ۱۴۰۰

نقش اراده و پشتکار

تصمیم گرفتن و اجرای آن، اراده می‌خواهد و ادامه دادن آن تصمیم، پشتکار؛ اراده و پشتکار دو بال نیکبختی هستند…
گوته

اراده و پشتکارمجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا