هر آنچه که ببخشید، باز می‌گردد

یکی از رازهای ثروتمند شدن بخشش است! هر آنچه که ببخشید، همیشه باز می‌گردد…

حتی نمی‌توانید تصور کنید که بخشش به چه میزان قدرتمند است…

آنتونی رابینز

بخششمجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!
جرئت پذیرفتن اشتباهات

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید