سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

دسته بندی: هنر

بهرام بیضایی

بهرام بیضایی هنرمندی صاحب سبک

بیضایی درد جامعه را به خوبی لمس کرده و وقایع اجتماعی را در قالب زیبایی به تصویر می کشد تا مخاطب بهتر بتواند با آن ارتباط برقرار کند.

معرفی فیلم آندره روبلف ( Andrei rublev )

معرفی فیلم آندره روبلف ( Andrei rublev )

داستان فیلم در باب نقاش روسی قرن پانزدهم به نام آندره روبلف است، او راهبی ساده و آرام است که به واسطه ویژگی های منحصر به فردش در هنر، برای کار در کلیسای انجیل مقدس مسکو از جانب تئوفانوس یونانی دعوت به کار شد.

معرفی فیلم اشباح گویا ( Goya`s Ghosts )

معرفی فیلم اشباح گویا ( Goya`s Ghosts )… داستان فیلم درباره دختری به نام اینس (ناتالی پورتمن) است که با اتهام دادگاه عالی مسیحیت به یهودی بودن آن، او را به حبس در زندان محکوم می کنند.

بهرام بیضایی

بهرام بیضایی هنرمندی صاحب سبک

بیضایی درد جامعه را به خوبی لمس کرده و وقایع اجتماعی را در قالب زیبایی به تصویر می کشد تا مخاطب بهتر بتواند با آن ارتباط برقرار کند.

فروشنده فرهادی

نگاهی به آثار اصغر فرهادی؛ تأملی بر فیلم فروشنده ( قسمت دوم )

نگاهی به آثار اصغر فرهادی؛ تأملی بر فیلم فروشنده ( قسمت دوم )…عماد را می توان در همان اول فیلم شناخت؛ زمانی که خانه در حال نشست کردن است، وقتی در خانه اش را باز می کند بلافاصله کودک دم در را بغل می کند

معرفی فیلم آندره روبلف ( Andrei rublev )

معرفی فیلم آندره روبلف ( Andrei rublev )

داستان فیلم در باب نقاش روسی قرن پانزدهم به نام آندره روبلف است، او راهبی ساده و آرام است که به واسطه ویژگی های منحصر به فردش در هنر، برای کار در کلیسای انجیل مقدس مسکو از جانب تئوفانوس یونانی دعوت به کار شد.

معرفی فیلم اشباح گویا ( Goya`s Ghosts )

معرفی فیلم اشباح گویا ( Goya`s Ghosts )… داستان فیلم درباره دختری به نام اینس (ناتالی پورتمن) است که با اتهام دادگاه عالی مسیحیت به یهودی بودن آن، او را به حبس در زندان محکوم می کنند.

اسکرول به بالا