۳ ویژگی شخصیتی افراد خود ساخته / مشترک در بین همه آنها

۳ ویژگی شخصیتی مشترک در بین افراد خود ساخته


میان تمامی افراد موفق و خودساخته ویژگی های شخصیتی مشترکی وجود دارد که در رسیدن آن ها به موفقیت نقش اساسی ایفا می کند.

 

۳ ویژگی شخصیتی مشترک در بین افراد خود ساخته

۱: تلاش بی وقفه
آنها کار می کنند، نه برای به دست آوردن پول بلکه برای لذتی که از تلاش کردن می برند.

۲: ارتباطات موثر
با افراد موفق تر از خود ارتباط می گیرند و الگوی انسانی برای موفقیت در زندگی دارند.

۳: بخشنده بودن
فقط به دنبال جمع کردن ثروت برای خود نیستند بلکه از بخشیدن به دیگران احساس خوبی پیدا می کنند. (بیشتر ثروتمندان موفق همیشه بخشی از سرمایه خود را وقف امور خیریه می کنند.)

برای پیشرفت نیاز به جسارت و قدرت ریسک پذیری دارید.

در دنیای میلیاردرهای خودساخته، جسارت و ریسک پذیری رابطه مستقیم با موفقیت دارد.

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  تحمل سختي براي رسيدن به موفقيت به عنوان اولین قدم