فاطمه و امیرعلی پرطرفدارترین نام‌ های ایرانی در سال ۹۹

براساس جدیدترین گزارش سازمان ثبت احوال فاطمه و امیرعلی پرطرفدارترین و محبوب‌ترین اسامی در میان خانواده‌های ایرانی است.

فاطمه و امیرعلی پرطرفدارترین نام‌ های ایرانی در سال ۹۹

در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۵۳۸ هزار و ۹۷۰ نام برای بانوان در کل کشور ثبت شده است که فاطمه با ۱۹هزار و ۱۲۱ ثبت، زهرا ۱۱هزار و ۷۵۸ ثبت، رستا ۹هزار و ۲۵۹ ثبت، حلما ۸هزار و ۶۳۴ ثبت، زینب ۸هزار و ۵۲۳ ثبت، آوا ۷هزار و ۴۳۰ ثبت، مرسانا ۶هزار و ۵۳۰ ثبت، یسنا ۵ هزار و ۵۲۳ ثبت، نازنین زهرا ۵هزار و ۳۱۴ ثبت و فاطمه زهرا هم با ۵ هزارو ۳۰۸ ثبت ۱۰ نام دختر پر طرفدار در سال گذشته است که خانواده‌ها برای فرزندان خود انتخاب کرده اند.

در سال ۹۹ همچنین ریحانه با ۵ هزار و ۱۴۴ ثبت، آیلین ۴هزار و ۹۳۰ ثبت، همتا ۴هزار و ۸۳۳ ثبت، باران ۴هزار و ۶۲۶ ثبت، رها ۴هزار و ۳۳۸ ثبت، دلوین ۴هزار و ۲۱۴ ثبت، هانا ۴هزار و ۱۹۸ ثبت، نیلا ۴هزار و ۷۵ ثبت، نفس ۴هزار و ۲۲ ثبت و بهار با ۴هزار و ۱۴ ثبت نیز ۱۰ نام دیگری است که از سوی ایرانیان انتخاب شده است. به این ترتیب فاطمه بیشترین فراوانی و بهار کمترین فراوانی را در میان نام بانوان دارا هستند.

از سوی دیگر در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۵۷۵ هزار و ۲۱۹ نام برای مردان در کل کشور ثبت شده است که امیرعلی با ۱۵هزار و ۱۳۲ ثبت، محمد ۱۴ هزار و ۴۳۴ ثبت، علی ۱۳ هزار و ۱۵۹ ثبت، امیرحسین ۱۱هزار و ۲۰۱ ثبت، حسین ۱۰هزار و ۳۵۹ ثبت، آراد ۹هزار و ۵۰ ثبت، ابوالفضل ۸هزار و ۹۲۷ ثبت، آریا ۸هزار و ۲۷۹ ثبت، سامیار ۷هزار و ۶۳۲ ثبت و امیرعباس با ۷هزار و ۵۰۳ ثبت جزو ۱۰ اسم اول انتخابی خانواده‌ها برای فرزندانشان بوده است.

همچنین در سال ۹۹ خانواده‌ها ۱۰ نام دیگری که برای فرزندانشان برگزیدند نام‌های محمدحسین با ۷هزار و ۸۴ ثبت، محمدطا‌ها ۶هزار و ۸۹۱ ثبت، آی هان ۶هزار و ۴۳۲ ثبت، ماهان ۶هزار و ۳۳۳ ثبت، کیان ۶هزار و ۳۲۲ ثبت، امیرمحمد ۵هزار و ۸۵۸ ثبت، علیرضا ۵هزار و ۷۳۹ ثبت، محمدرضا ۵هزار و ۶۶۱ ثبت، مهدی ۵هزار و ۵۷۰ ثبت و محمدمهدی با ۵هزار و ۲۴۵ ثبت بود. به این ترتیب امیرعلی بیشترین فراوانی و محمدمهدی کمترین فراوانی نام را در میان نام مردان دارا هستند.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

دیدگاه خود را ثبت کنید