رویداد گرامیداشت مولانا و حافظ

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”20px”][penci_container container_layout=”23_13″][penci_column width=”2/3″ order=”1″][penci_sliders build_query=”post_type:post|size:4|tags:1099,1147″ style_slider=”style-13″ auto_time=”4000″ speed=”600″ post_standard_title_length=”10″ post_big_title_length=”12″ post_small_title_length=”8″ block_title_align=”style-title-left” post_title_font_size=”27px” penci_show_desk=”1″ penci_show_tablet=”1″ penci_show_mobile=”1″ auto_play=”true” dis_bottom_text_nav_slider13=”true” limit=”6″ category_ids=”editors-picks” is_newloop=”true” dis_bg_block=”true” readmore_text_color=”#ffffff” readmore_border_color=”#e06a4e” readmore_bg_color=”#e06a4e” readmore_hover_text_color=”#ffffff” readmore_hover_bg_border_color=”#e06a4e” cat_bg_color=”#e06a4e” cat_color=”#ffffff” readmore_hover_border_color=”#e06a4e” readmore_hover_bg_color=”#e06a4e” meta_bigp_color=”#efefef” meta_bigp_hcolor=”#e06a4e” background_big_item=”#a09990″ css=”.vc_custom_1569894930501{margin-bottom: 15px !important;}”][penci_container_inner][penci_column_inner width=”1/3″][penci_weather location=”Konya,Turkey” block_title_align=”style-title-left”][penci_weather location=”Shiraz,Iran” block_title_align=”style-title-left” css=”.vc_custom_1569895956165{margin-top: 5px !important;}”][/penci_column_inner][penci_column_inner width=”2/3″][penci_block_23 build_query=”post_type:post|size:5|tags:1099″ style_block_title=”style-title-7″ title=”مولانا” post_excrept_length=”17″ block_title_align=”style-title-left” post_big_title_length=”20″ post_standard_title_length=”12″ block_title_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:600%20medium%3A600%3Anormal” block_title_font_size=”22px” link_filter_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” cat_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_title_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_title_font_size=”15px” post_title_font_size_first_item=”22px” post_meta_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_excrept_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” add_title_icon=”true” hide_cat=”true” category_ids=”technology” is_newloop=”true” block_id=”penci_block_23-1569892530282″ title_icon=”fa fa-star” excrept_color=”#111111″][/penci_block_23][penci_block_23 build_query=”post_type:post|size:5|tags:1147″ style_block_title=”style-title-7″ title=”لسان الغیب حافظ” post_excrept_length=”17″ block_title_align=”style-title-left” post_big_title_length=”20″ post_standard_title_length=”12″ block_title_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:600%20medium%3A600%3Anormal” block_title_font_size=”22px” link_filter_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” cat_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_title_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_title_font_size=”15px” post_title_font_size_first_item=”22px” post_meta_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_excrept_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” add_title_icon=”true” hide_cat=”true” category_ids=”technology” is_newloop=”true” block_id=”penci_block_23-1509419406570″ title_icon=”fa fa-star” excrept_color=”#111111″ css=”.vc_custom_1569895736763{margin-top: 15px !important;}”][/penci_block_23][/penci_column_inner][/penci_container_inner][/penci_column][penci_column width=”1/3″ order=”2″][vc_column_text css=”.vc_custom_1570228611762{margin-bottom: 0px !important;}”]

گرامیداشت مولانا و حافظ

در کمپین پیش رو که مرتبط با بزرگداشت دو بزرگِ عالم زبان و ادبیات فارسی و جهان است سعی شده تا در حد بضاعت در راستای شناخت منش، گفتار و آثار بزرگان مطلب ارایه شود.
از همین رو علاوه بر بیان زندگینامه کامل حافظ و مولانا به آثار و بیانات پیرامون آنها نگاهی انداخته و مورد بررسی و شرح قرار دادهایم.[/vc_column_text][penci_vc_button title=”مطالعه نوشته سردبیر” align=”center” penci_show_desk=”1″ penci_show_tablet=”1″ penci_show_mobile=”1″ button_fullwidth=”true” css=”.vc_custom_1570229120074{margin-bottom: 15px !important;}” btn_link=”url:%23%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1|||”][penci_block_23 build_query=”post_type:post|size:1|order_by:popular|tags:4338″ style_block_title=”style-title-7″ title=”آشنایی بیشتر” post_excrept_length=”15″ block_title_align=”style-title-left” post_big_title_length=”20″ post_standard_title_length=”12″ block_title_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:600%20medium%3A600%3Anormal” block_title_font_size=”22px” link_filter_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” cat_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_title_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_meta_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_excrept_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” ajax_filter_number_item=”0″ infeed_ads__order=”0″ penci_show_desk=”1″ penci_show_tablet=”1″ penci_show_mobile=”1″ add_title_icon=”true” sort=”popular” is_newloop=”true” block_id=”penci_block_23-1518087504960″ title_icon=”fa fa-star-o”][/penci_block_23][/penci_column][/penci_container][penci_container][penci_column width=”11″][penci_block_14 build_query=”post_type:post|size:4|order_by:rand|order:DESC|tags:1099,1147″ style_block_title=”style-title-8″ title=”ویژه‌های هفته” block_title_align=”style-title-center” post_standard_title_length=”20″ block_title_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:600%20medium%3A600%3Anormal” block_title_font_size=”22px” link_filter_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” cat_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_title_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_title_font_size=”22px” post_meta_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_excrept_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” add_title_icon=”true” hide_cat=”true” hide_count_view=”true” hide_excrept=”true” limit=”4″ category_ids=”art” is_newloop=”true” block_id=”penci_block_14-1509356677591″ title_icon=”fa fa-star” bordertop_color=”#cccccc” css=”.vc_custom_1569896141358{margin-top: 15px !important;}”][/penci_block_14][/penci_column][/penci_container][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”20px”][penci_container container_layout=”13_23″][penci_column width=”1/3″ order=”1″][penci_block_6 build_query=”post_type:post|size:5|order:DESC|tags:1099,1147″ style_block_title=”style-title-7″ title=”پیشنهاد سردبیر” block_title_align=”style-title-left” post_standard_title_length=”20″ block_title_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:600%20medium%3A600%3Anormal” block_title_font_size=”22px” link_filter_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_title_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_meta_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” add_title_icon=”true” limit=”5″ category_ids=”editors-picks” is_newloop=”true” block_id=”penci_block_6-1513296467032″ title_icon=”fa fa-star-o” custom_markup_1=””][/penci_block_6][/penci_column][penci_column width=”2/3″ order=”2″][penci_block_20 build_query=”post_type:post|size:6|order:DESC|tags:1147,1099,1148″ style_block_title=”style-title-7″ title=”تازه ترین مقالات درباره مولانا و حافظ” block_title_align=”style-title-left” post_standard_title_length=”12″ show_readmore=”yes” post_excrept_length=”60″ style_pag=”load_more” limit_loadmore=”3″ block_title_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:600%20medium%3A600%3Anormal” block_title_font_size=”22px” link_filter_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” cat_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_title_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_title_font_size=”20px” post_meta_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_excrept_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” readmore_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:500%20medium%3A500%3Anormal” pag_loadmore_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” hide_post_date=”true” hide_icon_post_format=”true” hide_cat=”true” limit=”6″ is_newloop=”true” block_id=”penci_block_20-1518087915259″][/penci_block_20][/penci_column][/penci_container][vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”20px”][penci_container container_layout=”13_23″][penci_column width=”1/3″ order=”1″][penci_block_6 build_query=”post_type:post|size:5|order:DESC|tags:1099,1147″ style_block_title=”style-title-7″ title=”پیشنهاد سردبیر” block_title_align=”style-title-left” post_standard_title_length=”20″ block_title_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:600%20medium%3A600%3Anormal” block_title_font_size=”22px” link_filter_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_title_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_meta_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” add_title_icon=”true” limit=”5″ category_ids=”editors-picks” is_newloop=”true” block_id=”penci_block_6-1570228746904″ title_icon=”fa fa-star-o” custom_markup_1=””][/penci_block_6][/penci_column][penci_column width=”2/3″ order=”2″][penci_block_20 build_query=”post_type:post|size:6|order:DESC|tags:1147,1099,1148″ style_block_title=”style-title-7″ title=”تازه ترین مقالات درباره مولانا و حافظ” block_title_align=”style-title-left” post_standard_title_length=”12″ show_readmore=”yes” post_excrept_length=”60″ style_pag=”load_more” limit_loadmore=”3″ block_title_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:600%20medium%3A600%3Anormal” block_title_font_size=”22px” link_filter_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” cat_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_title_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_title_font_size=”20px” post_meta_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” post_excrept_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” readmore_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:500%20medium%3A500%3Anormal” pag_loadmore_fonts=”font_family:IRANSansWeb%3A|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” hide_post_date=”true” hide_icon_post_format=”true” hide_cat=”true” limit=”6″ is_newloop=”true” block_id=”penci_block_20-1570228747000″][/penci_block_20][/penci_column][/penci_container][vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”سخن-سردبیر”][vc_column][penci_container container_layout=”23_13″][penci_column width=”2/3″ order=”1″][vc_column_text]

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

بی شک ادبیات یکی از مهمترین مسایلی است که در بطن هر کشور و فرهنگ آن وجود دارد و درست هنگامی که با زبان ترکیب شده و تبدیل به زبان و ادبیات میشود جامعیت پیدا میکند.
از آن جا که روند مطالعاتی روز به سمت دیگری و فاصله گرفتن از کتاب رفته است طبیعتاْ مطالب بسیاری وجود دارد که در لحظه و در جایگاههای مختلف، توسط افراد مختلفِ بیربط و باربط با موضوع منتشر میشود.
متاسفانه ورود کسانی که تخصص و آگاهی لازم را ندارند، باعث ورود جعلیات بسیار و اشتباهات فاحش میشود. به گونهای که در سایتها و مجلههای مختلف که اتفاقاْ معروف بوده و اسم و رسمی برای خود پیدا کردهاند نیز اشتباهات بسیاری به چشم میخورد که با دانش ابتدایی هم میتوان پی به برخی از این اشتباهات برد.
از همین جهت یکی از دلایل اصلی فعالیت تحلیلک پیرامون حوزه زبان و ادبیات ارایه درست محتوا و مطالب بوده و تا به امروز یکی از اساس و اصول اولیه در نظر گرفته شده است.
در پرداختن به این موضوع و دسته بندی خاص سعی شده تا مسایل و حوزههای مختلف را پوشش بدهد. به همین خاطر به عناوینی چون:
* شعر از شاعران کلاسیک و معاصر
* پرداختن به زادروزها و درگذشتها
* پرداختن به مناسبتها مانند بزرگداشت فردوسی، مولانا، عطار، سعدی، حافظ و …
* معرفی کتاب
* داستان کوتاه
و…
پرداخته شده و میشود.
در مطالبی که پیشتر منتشر شدهاند برخی از آنها مورد توجه بسیاری قرار گرفتهاند که از جمله آنها میتوان به رزق و روزی از نگاه حافظ و مولانا اشاره کرد.
در کمپین پیش رو که مرتبط با بزرگداشت دو بزرگِ عالم زبان و ادبیات فارسی و جهان است سعی شده تا در حد بضاعت در راستای شناخت منش، گفتار و آثار بزرگان مطلب ارایه شود.
از همین رو علاوه بر بیان زندگینامه کامل حافظ و مولانا به آثار و بیانات پیرامون آنها نگاهی انداخته و مورد بررسی و شرح قرار دادهایم.
در رابطه با مولانا:
* چند غزل انتخاب و منتشر ساختهایم.
* به شرح نی نامه (هجده بیت ابتدایی دیباچه) که به اعتقاد برخی چکیده و خلاصه اندیشه و گفتار مولوی در مثنوی معنوی است پرداخته ایم.
* همچنین دو داستان از دفتر اول مثنوی انتخاب کرده و آن را شرح دادهایم.
* در ادامه به بیان نکاتی از نگاه جلال الدین همایی و ملاهادی سبزواری و … پرداختهایم.
در رابطه با حافظ:
* سیزده غزل از غزلیات حافظ را انتخاب کرده و منتشر ساختهایم.
* سه غزل از معروفترین غزلهای حافظ را شرح دادهایم.
* به بیان نگاه دکتر دینانی و… درباره حافظ پرداختهایم.

در ادامه این مسیر نیز برای شناساندن بزرگان عالم زبان و ادبیات فارسی، در حد بضاعت خود حرکت کرده و تمام تلاش خود را به کار میبریم تا مطالب صحیح را به مخاطبان گرامی و گرانسنگ خود ارایه دهیم.[/vc_column_text][/penci_column][penci_column width=”1/3″ order=”2″][penci_authors_box_2 style_block_title=”style-title-11″ title=”سردبیر” columns=”column-1″ post_desc_length=”20″ number=”1″ order_by=”user_registered” include=”18″ penci_show_desk=”1″ penci_show_tablet=”1″ penci_show_mobile=”1″ block_id=”penci_authors_box_2-1570228747247″ roles=”content”][/penci_column][/penci_container][/vc_column][/vc_row]

اسکرول به بالا