تحلیل بنیادی

گزارش کدال : اخبار سود و زیان سهام شرکت ها در گزارش های ۳ ماهه

گزارش کدال

گزارش کدال

کگهر:
سهام سنگ آهن گهر زمین در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۵۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۳۲٪ فروش میباشد. این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۴,۳۷۴ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

اتکای:
سهام بیمه اتکایی ایرانیان در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۵۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۶٪ رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۸۸,۲۹۰ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

سمازن:
سهام سیمان مازندران در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۴۳ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۴۶٪ فروش میباشد. این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۵۲,۸۲۳ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

تاپکیش:
سهام تجارت الکترونیک پارسیان کیش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۴۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۳۲٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۴۸۲٪ درآمدهای عملیاتی میباشد. این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۳۸,۰۹۳ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

دریشمک (ریشمک):
سهم تولید و صادرات ریشمک در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۴۲۵ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹۰٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۳۳٪ فروش میباشد. این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۲۷,۳۷۲ میلیون ریال سود محقق کرده است.

بخوانید!  گزارش کدال شرکت هایی که در عملکرد 7 ماهه بیش از 100 درصد رشد داشته اند(2)

بهپاک:
سهام صنعتی بهپاک در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۳۴ ریال سود محقق کرده است شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۵۶٪ را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۲۳٪ رشد داشته ولی سود خالص رشد ۹۲٪ داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۱٪ فروش میباشد. این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۱۷,۱۸۸ میلیون ریال سود محقق کرده است.

غبشهر:
سهام صنعتی بهشهر در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۱۰۳ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۸٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۱۰٪ بهای تمام شده فروش میباشد. این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۱۰,۳۲۱ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

اخبار کدال : رشد ۵۱ درصدی سهام جم، اخبار خوب برای کرازی و …

محسن زکی زاده

کدال : اخبار مجامع و گزارش های فارابی، سینا دارو، ارفع، پتروشیمی پارس و …

محسن زکی زاده

رشد سودآوری شرکتهای پتروشیمی کرماشا و شپدیس

هادی جنگجو

دیدگاه خود را ثبت کنید