روز : اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۸

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم؛ در محضر سعدی به بهانه روز معلم

محمد زکی زاده
شعر معلم سعدی شیرازی ... معلمت همه شوخی و دلبری آموخت / جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت...
ادبیات ادبیات و هنر

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت ششم)

محمد زکی زاده
باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت ششم) ... بخشایش الهی گمشده ای را در مناهی(۱) چراغ توفیق فرا راه داشت(۲) تا به حلقه اهل تحقیق(۳) در آمد....