سه شنبه/ 9 خرداد / 1402
نقد و بررسی فیلم حکایت دریا بهمن فرمان آرا

حکایت فرمان آرا

باید قبول کنیم فرمان آرا و گروهی که موج نوی سینمای ایران را رقم زدند گنجینه های فرهنگی هستند و در نقد سینمای آنها باید بسیار دقت بالایی را به کار ببریم. بر کسی پوشیده نیست که ما دوره‌ی گذار از سنت به مدرنیته را از نظر فکری مدیون نویسندگان و هنرمندان بزرگی مثل ایشان هستیم و به جای مرور تغییرات فکری خویش به عنوان مخاطب نوک پیکان نقد های توهین آمیز را به سوی این بزرگان نبریم.