تحلیل اخبار کدال

پیش بینی و پوشش سود و زیان در وساخت قشکر ثمسکن سشرق و…

حکشتی
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۱ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳% کاهش داشته است.

این شرکت طبق گزارش ارائه شده در دوره ی ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۱۲۰ ریال سود پیش بینی کرده است.

 

وسکاب
سرمايه گذاري نور کوثر ايرانيان (صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها) در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶% افت داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰۸,۰۹۷ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است

 

گوهران
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۸ ریال سود شناسایی کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۲ ریال زیان محقق کرده بود

این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۵,۸۲۷ میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده است.

 

ولشرق
ليزينگ ايران و شرق در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۸۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸% رشد داشته است.

این شرکت بر اساس عملکرد ۳ ماهه پیش بینی اولیه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ را ۲۰% پوشش داده است.

 

وساخت
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۸۳ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴% کاهش داشته است

این شرکت طبق آخرین گزارش برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۳ ریال سود پیش بینی کرده است.

 

قشکر
شکر در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۱۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۱% رشد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ را ۲۲۷% پوشش داده است.

 

غدام
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ شرکت خوراک دام پارس

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۰ ریال تصویب شد.

۲) مفيد راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مفيد راهبر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

 

کرمان
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۵۷ ریال زیان شناسایی کرده است شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۲۰۰% را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در زیان هر سهم ۴۸% کاهش داشته ولی زیان خالص ۵۸% افزایش داشته است.

این شرکت طبق آخرین گزارش ارائه شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
به ازای هر سهم ۱,۳۰۰ ریال سود پیش بینی کرده است.

 

ونیکی
سرمايه گذاري ملي ايران در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۵۲ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱% رشد داشته است

این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۶۴,۴۸۸ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است

 

وآداک
صنعت و تجارت آداک در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۵۶ ریال زیان شناسایی کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۵۰ ریال سود محقق کرده بود

این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۲۲۲,۹۷۶ میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

 

سشرق
سیمان شرق در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۴۱ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸% کاهش داشته است.

این شرکت طبق پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال سود اعلام کرده است.

 

ثمسکن
گروه سرمايه گذاري مسکن(سرمايه گذاري مسکن) در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۸ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰% افزایش داشته است.

این شرکت طبق پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۹۲ ریال سود اعلام کرده است.

 

واتی
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۱۲۷ ریال تصویب شد.

۲) سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد

 

اتکام
بيمه اتکايي امين در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۳۲ ریال سود محقق کرده است شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۲۳% را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۲۱% رشد داشته ولی سود خالص رشد ۴۹% داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ را ۵۷% پوشش داده است

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید