مروری بر اخبار کدال

رشد سودآوری شرکتهای پتروشیمی کرماشا و شپدیس

 

وآتی
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند) در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰۰% رشد داشته است.

این شرکت بر اساس عملکرد ۳ ماهه پیش بینی اولیه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ را ۹% پوشش داده است.

 

شپاکسا
پاکسان در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۰۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸% افت داشته است.

این شرکت بر اساس عملکرد ۳ ماهه پیش بینی اولیه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ را ۱۹% پوشش داده است.

 

وبیمه
سرمايه گذاري صنعت بيمه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۰ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱% افزایش داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۷,۵۱۵ میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

 

فلات
گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۸ ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰% افزایش داشته است

این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۸۰۰ میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است

 

غبشهر
صنعتی بهشهر در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۲% افت داشته است.

این شرکت بر اساس عملکرد ۳ ماهه پیش بینی اولیه سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ را ۷% پوشش داده است.

 

شپدیس
پتروشیمی پردیس در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۵۶۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۲% رشد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ را ۴۶% پوشش داده است.

 

غبشهر
▪افشای اطلاعات با اهمیت

سود پیش بینی شده هرسهم قبلی: ۳۸۴ ریال
سود پیش بینی شده هر سهم فعلی: ۲۷۵ ریال
درصد تغییر: ۲۸% تعدیل منفی
پوشش ۳ ماهه ۱۰% مبلغ ۲۷ ریال

 

کرماشا
صنایع پتروشیمی کرمانشاه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۵۱۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷% رشد داشته است.

این شرکت بر اساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۱۰۴% پوشش داده است.

 

ثتران
سرمايه گذاري مسکن تهران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۴ ریال سود شناسایی کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۶۱ ریال زیان محقق کرده بود.

این شرکت طبق پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۶۵ ریال زیان اعلام کرده است

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید