کدال

تعدیل مثبت ۲۱۰۰ درصدی از وساخت!!! و خبرهایی از خصدرا و وگردش و کیمیا

خصدرا
توضيحات درخصوص واگذاري بخشي از دارائيها و ساير موارد عملکرد شرکت

300x187 - تعدیل مثبت 2100 درصدی از وساخت!!! و خبرهایی از خصدرا و وگردش و کیمیا

 

فسلیر
سولیران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۳۰ ریال زیان محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۹۶ ریال سود محقق کرده بود

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۹۶۴ میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است

 

وسین
بیمه سینا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۵۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۶% رشد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۳۷,۸۴۷ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

 

کیسون
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت کيسون

موضوع: تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ ۳,۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۹۶۰,۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ لغایت تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده ست.

شماره حساب: ۸۳۳۱۲۲۵۶۴۵

بانک: ملت

شعبه: مستقل مرکزي

 

غمینو
صنايع غذائي مينو شرق در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۴۲۳ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰% افت داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۸۳% پوشش داده است.

 

فزرین
نتایج شرکت در مزایده

فرزین
فرزین

 

لپیام
گسترش صنايع پيام در دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲۸ ریال زیان محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۳۵ ریال سود محقق کرده بود

این شرکت براساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۵,۰۶۳ میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است.

 

کسعدی
کارخانجات کاشي و سراميک سعدي در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۸۵ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱% کاهش داشته است

این شرکت طبق آخرین گزارش ارائه شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۰ ریال سود پیش بینی کرده است.

 

قصفها
شرکت قند اصفهان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱,۵۱۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱% رشد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۱۰۳% پوشش داده است.

 

غپاذر
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۲۲۵ ریال تصویب شد.

۲) مميز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دش و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، مهد آزادي

 

کیمیا
نتایج شرکت در مزایده ( عدم برنده شدن)

کیمیا
کیمیا

 

لبوتان
گروه صنعتي بوتان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۲۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹% رشد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۱۰۳% پوشش داده است.

 

سخوز
سیمان خوزستان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۴۲۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴% رشد داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۶۵% پوشش داده است.

 

وگردش
برگزاری مزایده ( فروش اموال مازاد)

سهام وگردش
وگردش

 

ولیز
لیزینگ ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۴۸ ریال سود محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۹۳ ریال زیان محقق کرده بود.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۱۳۷% پوشش داده است.

 

سبهان
سیمان بهبهان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۲,۳۷۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳% افت داشته است.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ را ۱۰۸% پوشش داده است.

 

 

وساخت
افشای اطلاعات با اهمیت

سهام وساخت
وساخت

سود پیش بینی شده هرسهم قبلی: ۳ ریال

سود پیش بینی شده هر سهم فعلی: ۶۶ ریال

درصد تغییر: ۲,۱۰۰% تعدیل مثبت

شناسایی ۱۸۳ریال زیان در ۶ ماهه

 

 

 

مجله اقتصادی تحلیلک

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید