سه شنبه/ ۲۵ خرداد / ۱۴۰۰

به یاد داشته باشید تا خودتان نخواهید هیچکس نمی تواند زندگیتان را خراب کند.

جملات طلایی

۱_ به یاد داشته باشید تا خودتان نخواهید هیچکس نمی تواند زندگیتان را خراب کند.
۲_ به یاد داشته باشید که آرامش را باید در وجود خود پیدا کنید.
۳_ به یاد داشته باشید خدا همیشه مواظب شما است.
۴_ به یاد داشته باشید همیشه در اعماق قلب خود جایی برای بخشش آدم ها بگذارید.
۵_ به یاد داشته باشید زبان استخوانی ندارد اما آنقدر قوی است که بتواند قلبی را بشکند پس مراقب حرف هایمان باشیم.
۶_ به یاد داشته باشید زندگی کوتاه نیست مشکل اینجاست که ما زندگی را دیر شروع می کنیم.
۷_ به یاد داشته باشید دردهایتان را دور خود نچینید که دیوار شوند و به جای آن زیر پای خود بگذارید تا پله شوند.
۸_ به یاد داشته باشید هیچ وقت نگران فردای خود نباشید. خدای دیروز و امروز، فردا هم‌ هست اگر باشیم.
۹_ به یاد داشته باشید ما اولین دفعه است که تجربه بندگی داریم ولی او قرن هاست که خدایی می کند.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا