خانه نویسندگان مطالب توسط زهرا دره شیری

زهرا دره شیری

Avatar
63 مطالب 8 دیدگاه‌ها
افزایش هوش مالی با تمرین ذهنی اولین مطلب در افزایش هوش مالی توجه به این نکته است که هوش مالی یک حالت ذهنی است و به نوع نگاه شما به مسائل برمی گردد.پس این نکته خیلی مهم است که شما...
کیوساکی هوش مالی را به پنج قسمت تقسیم می‌کند: 1- ایجاد درآمد بیشتر:این که چه قدر پول به دست می‌آورید، ارزیابی شود. اگر سالی صد هزار دلار به دست می‌آورید نسبت به فردی که سالی سی هزار دلار به...
هوش مالیپول یکی از موارد قدرتمند بودن است. اما آنچه که قدرتمند تر است داشتن سواد در زمینه امور مالی است. پول می­ آید و می­ رود اما اگر شما در زمینه­ ی پول آموزش دیده باشید و بدانید...