عناوین : تحلیل

گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص به نیمه کانال ۳۲۲ هزار رسید

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۴۹۴ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش بازار بورس امروز: رشد ۶۱۹ واحدی شاخص در معاملات امروز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۸۳۲ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: ارزش معاملات از ۳۰۰۰ میلیارد فراتر رفت

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۲۹ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۴۰۸۲ واحدی و صعود به نیمه ارتفاع ۳۱۸ هزار

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون سهم و...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان) همان طور که در تحلیل سهام ذوب (سهامی ذوب آهن اصفهان) مشاهده می کنید این سهام در یک پارالل قرار دارد. این سهم بعد از...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص ۳۳۵۷ واحد رشد کرد

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۲۵۲ میلیون سهم و...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام چکارن (کارتن ایران)

مهسا زکی زاده
تحلیل تکنیکال سهام چکارن (کارتن ایران)...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: مقاومت ارتفاع ۳۱۱ هزار شکسته شد

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۵۱۱ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۱۱۶۶ واحدی شاخص کل

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۳ میلیارد و ۴۹۰ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: روزهای نوسانی بازار تا کی ادامه دارد؟!

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۲ میلیارد و ۹۹۹ میلیون سهم و...