عناوین : گزارش بازار

گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس ایران: رشد ۷۰۰ واحدی شاخص کل

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۹۳۶ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: ریزش ۷۰۰۰ واحدی شاخص

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و ۴۶۵ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: بورس سبز و فرابورس قرمز

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۶ میلیارد و ۵۲۲ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: از مثبت شاخص کل تا منفی شاخص هم وزن

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۷ میلیارد و ۲۷۶ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: عقب گرد ۱۷۷۳ واحدی شاخص

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۸ میلیارد و ۵۴۶ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص به کانال ۳۲۰ هزار رسید

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۸۰۹ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۹۳۶۷ واحدی شاخص؛ صعود ادامه دارد؟!

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و ۳۸۴ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۴۳۹۰ واحدی و بازگشت مجدد به کانال ۳۰۲ هزار

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۵ میلیارد و ۳۳۵ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد ۳۵۴۵ واحدی در اولین روز معاملات هفته

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۴ میلیارد و ۳۹ میلیون سهم و...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز:‌عقبگرد ۳۸۰۰ واحدی شاخص کل

محسن زکی زاده
بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و… – گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد ۱۰ میلیارد و ۵۴۷ میلیون سهم و...