عناوین : خیاطی

خیاطی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن پیلی دار در وسط جلو

خیاطی آسان
آموزش مطالب خیاطی آسان براساس الگوهای آماده طراحی شده است. در این روش الگوها براساس سایزبندی (سایز ۳۲تا ۵۴) آماده شده اند. برای هر بار دوخت لباس شما عزیزان نیازی به محاسبات و کشیدن الگوی...
خیاطی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن پیلی دار یک طرفه

خیاطی آسان
آموزش مطالب خیاطی آسان براساس الگوهای آماده طراحی شده است. در این روش الگوها براساس سایزبندی (سایز ۳۲تا ۵۴) آماده شده اند. برای هر بار دوخت لباس شما عزیزان نیازی به محاسبات و کشیدن الگوی...
خیاطی

آموزش خیاطی آسان: آموزش رسم الگوی دامن ترک شماره ۱

خیاطی آسان
برای به دست آوردن عرض کار، دور باسن تقسیم بر تعداد ترک ها و قد دامن طول کادرمان می شود. بلندی باسن را اندازه زده، عرض کادرمان را نصف کرده و خطی تا پایین می...
خیاطی

آموزش خیاطی آسان: آموزش رسم الگوی شلوار

خیاطی آسان
برای رسم الگو ابتدا باید کادر را رسم کنیم. کادر 1/4 دور باسن است.(برای کار کش باید دور باسن را منهای 10یا 15 سانتی متر کنیم سپس کادر را بکشیم.)...
خیاطی

آموزش خیاطی آسان:آموزش الگوی دامن فون شماره ۳

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن فون شماره 3 ابتدا الگوی اولیه را می کشیم و ویژگی های اندامی مورد نیاز را بر روی آن اجرا می کنیم....
خیاطی

آموزش الگوی دامن فون شماره ۲

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن فون شماره 2 ابتدا الگوی اولیه را می کشیم و ویژگی های اندامی مورد نیاز را بر روی آن اجرا می کنیم....
خیاطی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن فون شماره ۱

خیاطی آسان
آموزش مطالب خیاطی آسان براساس الگوهای آماده طراحی شده است. در این روش الگوها براساس سایزبندی (سایز ۳۲تا ۵۴) آماده شده اند. برای هر بار دوخت لباس شما عزیزان نیازی به محاسبات و کشیدن الگوی...
خیاطی

آموزش خیاطی آسان: آموزش دامن تنگ ساده

خیاطی آسان
همراهان همیشگی مجله اینترنتی تحلیلک، در مجموعه آموزش های خیاطی در مطلب پیش رو قصد داریم تا با آموزش دامن تنگ ساده با روش سایزبندی در خدمت شما باشیم....
خیاطی

آموزش اجرای ویژگی های اندامی بر روی الگوی اصلی دامن

خیاطی آسان
همراهان همیشگی مجله اینترنتی تحلیلک، در مجموعه آموزش های خیاطی در مطلب پیش رو قصد داریم تا با آموزش اجرای ویژگی های اندامی بر روی الگوی اصلی دامن با روش سایزبندی در خدمت شما باشیم....
خیاطی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی آستین سرخود

خیاطی آسان
آموزش مطالب خیاطی آسان براساس الگوهای آماده طراحی شده است. در این روش الگوها براساس سایزبندی(سایز ۳۲تا ۵۴) آماده شده اند....