عناوین : خیاطی

خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین، مدل دامن پلیسه راسته

خیاط باشی
آموزش خیاطی به روش گرلاوین، مدل دامن پلیسه... در دنیای خیاطی روش های مختلفی برای دوخت لباس ها وجود دارد. این روش ها یا متدها به خاطر تفاوتی که در ریزه کاری ها، فرمول ها...
خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین، الگوی دامن ترک پا کلوش

خیاط باشی
آموزش خیاطی به روش گرلاوین، الگوی دامن ترک پا کلوش...برای دوخت این دامن، قسمت بالا طرف بلند به طرف کوتاه پای دامن و قسمت کوتاه طرف بالای دامن به بلندی پای دامن دوخته می‌شود....
خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین، مدل دامن ترک شماره سه

خیاط باشی
برای رسم دامن ترک شماره 3 ابتدا از روی الگوی ترک شماره 2 رولت می کنیم. با این تفاوت که از انتهای قد دامن در قسمت خط وسط از هر طرف 4 سانتی متر داخل...
خیاطی

آموزش خیاطی آسان: آموزش نکات اولیه الگوی آستین

خیاطی آسان
آموزش خیاطی آسان براساس الگوهای آماده طراحی شده است. در این روش الگوها براساس سایزبندی (سایز ۳۲تا ۵۴) آماده شده اند....
خیاطی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی پانچ زمستانی

خیاطی آسان
ابتدا مستطیلی را رسم کرده و طول آن را به اندازه ی قد لباس درنظر می گیریم. برای عرض کادر 8 سانتی متر داخل شده و بعد از آن خطی به اندازه سرشانه و قد...
خیاطی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن ماهی شماره ۳ یا ۶ ترک

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن ماهی شماره 3 یا 6 ترک ابتدا الگوی اولیه را می کشیم. از قسمت پنس تا پایین خطی می کشیم و خط زانو و خط باسن را مشخص می کنیم. از...
خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین، مدل دامن ترک دو

خیاط باشی
آموزش خیاطی به روش گرلاوین، مدل دامن ترک دو...ما در این آموزش قصد داریم شما را با روش گرلاوین و  آموزش رسم الگوی دامن ترک به روش گرلاوین آشنا کنیم......
خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین، مدل دامن ترک

خیاط باشی
در دنیای خیاطی روش های مختلفی برای دوخت لباس ها وجود دارد. این روش ها یا متدها به خاطر تفاوتی که در ریزه کاری ها، فرمول ها و محاسباتی که دارند به روش های مختلفی...
خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین، مدل دامن کلوش کله قندی

خیاط باشی
در دنیای خیاطی روش های مختلفی برای دوخت لباس ها وجود دارد. این روش ها یا متدها به خاطر تفاوتی که در ریزه کاری ها، فرمول ها و محاسباتی که دارند به روش های مختلفی...
خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین، مدل دامن کلوش

خیاط باشی
در دنیای خیاطی روش های مختلفی برای دوخت لباس ها وجود دارد. این روش ها یا متدها به خاطر تفاوتی که در ریزه کاری ها، فرمول ها و محاسباتی که دارند به روش های مختلفی...