عناوین : پرورش گل و گیاه

پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ آفت ها (قسمت سوم)

فرزانه هاشمی
بنفشه آفریقایی آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ آفت ها (قسمت سوم) در ادامه مطلب قبل به بررسی آفت های گیاهان بنفشه آفریقایی می پردازیم. کنه سیکلامن و ویروس: کنه نوعی حشره است که باعث می...
پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ نور (قسمت دوم)

فرزانه هاشمی
بنفشه آفریقایی تکمیلی مبحث نور در پرورش بنفشه آفریقایی درست است که زادگاه بنفشه آفریقایی در شرق آفریقا نزدیک به منطقه استوایی و گرمسیری است، اما آن ها در صخره هایی نزدیک آب و زیر...
پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی – آفت ها (قسمت اول)

فرزانه هاشمی
بنفشه آفریقایی آموزش پرورش بنفشه آفریقایی – آفت ها (قسمت اول)     آفت گیاهان بنفشه آفریقایی را می توان در چند دسته بررسی کرد. ۱_قارچها: ▪سفیدک پودری به صورت لکه های سفید رنگ دایره...
پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ آبیاری

فرزانه هاشمی
بنفشه آفریقایی آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ آبیاری نشانه های زمان آبیاری گیاه بنفشه آفریقایی به صورت زیر می باشد: روش اول به سطح خاک نگاه کنید اگر رنگ سطح خاک تیره است یعنی خاک...
پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ آفت ها (قسمت دوم)

فرزانه هاشمی
بنفشه آفریقایی آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ آفت ها (قسمت دوم) در ادامه مطلب قبل به بررسی آفت های گیاهان بنفشه آفریقایی می پردازیم. ۲_حشرات و ویروس ▪شپشک آرد آلود شپشک های آرد آلود (Mealy...
پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی – دما و رطوبت

فرزانه هاشمی
بنفشه آفریقایی آموزش پرورش بنفشه آفریقایی – دما و رطوبت از منظر دما، رطوبت و سایر شاخص های کیفیت هوا، بنفشه آفریقایی در محیطی رشد و نمو می یابد که در یک کلام اغلب افراد...
پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ کود

فرزانه هاشمی
بنفشه آفریقایی آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ کود همان طور که در مطالب قبل توضیح داده شد، بستر مناسب برای رشد بنفشه آفریقایی، بستری است که (جهت اکسیژن رسانی به ریشه) از تخلخل مناسبی برخوردار...
پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ خاک

فرزانه هاشمی
بنفشه آفریقایی آموزش پرورش بنفشه آفریقایی _ خاک بدون شک از فاکتور های بسیار مهم پرورش هر گیاهی خاک و محیط کشت آن گیاه است که چندان توجه لازم به آن نمی شود. مخصوصا گیاه...
پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی – نور

فرزانه هاشمی
آموزش پرورش بنفشه آفریقایی – نور شاید بتوان نور را اصلی ترین عامل در پرورش و نگهداری بنفشه آفریقایی دانست؛ چرا که در صورت مناسب بودن شرایط نوری (حتی هنگامی که سایر عوامل از قبیل...
پرورش گل و گیاه کسب و کار خانگی مطالب ویژه

آموزش پرورش بنفشه آفریقایی – معرفی

فرزانه هاشمی
بنفشه آفریقایی آموزش پرورش بنفشه آفریقایی – معرفی در راستای معرفی کسب و کار خانگی امروز با معرفی یک گل محبوب در خدمت شما هستیم… بنفشه آفریقایی بنفشه آفریقایی گلی است که می تواند در فضای...