ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم

ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم

تازه های مالیاتی  -   بخشنامه مالیاتی 200/98/31 مورخ  1398/04/05 دسته: ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم     بر مبنای اختیارات حاصله از تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم...
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

تازه های مالیاتی  -   بخشنامه مالیاتی 200/98/30 مورخ  1398/04/03 دسته: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع: ارسال احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی      بدین‌وسیله احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی...
بخشنامه مالیاتی اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۸

بخشنامه مالیاتی اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۸

تازه های مالیاتی  -   بخشنامه مالیاتی 200/98/29 مورخ  1398/04/03 دسته: تبصره 3 ماده 169 ق.م.م موضوع: اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۸   در اجرای مفاد ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به پیوست تصویر تصویب‌نامه هیئت‌وزیران به شماره 21957/ت56566ه مورخ 1398/02/28 در...
ارسال رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تبصره 11 ماده 53 ق.م.م

ارسال رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تبصره 11 ماده 53 ق.م.م

تازه های مالیاتی  -   بخشنامه مالیاتی 230/98/28 مورخ  1398/03/27 دسته: تبصره 11 ماده 53 ق.م.م موضوع: ارسال رأی هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010020 مورخ 1398/2/25 مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 230/96/53 مورخ 1396/4/1    به پیوست تصویر رأی هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف...
بخشنامه مالیاتی در خصوص ارسال مصوبه آئین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا

بخشنامه مالیاتی در خصوص ارسال مصوبه آئین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا

تازه های مالیاتی  -   بخشنامه مالیاتی 230/98/27 مورخ  1398/03/27 دسته: آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا موضوع: ارسال مصوبه شماره 25071/ت 54991 ه مورخ 1398/3/1 هیئت محترم وزیران در خصوص آئین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا     ضمن ارسال تصویب‌نامه شماره 25071/ت 54991 ه مورخ 1398/3/1 هیئت محترم وزیران در خصوص آئین‌نامه حمایت از...
رأی دیوان عدالت اداری بر رد شکایت نسبت به برخی تبصره‌های آیین‌نامه اجرایی ماده 132

رأی دیوان عدالت اداری بر رد شکایت نسبت به برخی تبصره‌های آیین‌نامه اجرایی ماده...

تازه های مالیاتی  -   بخشنامه مالیاتی 230/98/25 مورخ  1398/03/27 دسته: ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: ارسال رأی هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010023 مورخ 1398/02/14 مبنی بر رد شکایت نسبت به تبصره‌های 1، 2 و 6 ماده ۲، تبصره ۲ ماده ۳، تبصره ۲ ماده...
ابلاغ رأی ابطال مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص پروژه‌های مسکن مهر

ابلاغ رأی ابطال مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص پروژه‌های مسکن مهر

تازه های مالیاتی  -   بخشنامه مالیاتی 200/98/22 مورخ  1398/03/13 دسته: مواد 105 و 106 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: ابلاغ رأی شماره ۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره 30562/ت49128ه مورخ 1392/2/15 هیئت‌وزیران در خصوص پروژه‌های مسکن مهر      به پیوست تصویر دادنامه شماره ۸۶ مورخ 1398/01/27 در...
مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تازه های مالیاتی  -   دستورالعمل مالیاتی 200/98/511   -   مورخ  1398/03/29 دسته: مواد 1، 93 و 105 ق.م.م موضوع: مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران     پیرو دستورالعمل شماره 200/98/507/ص مورخ 1398/3/12 و جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک...
دستورالعمل مالیاتی در خصوص نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال ۱۳۹۸

دستورالعمل مالیاتی در خصوص نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال ۱۳۹۸

تازه های مالیاتی  -   دستورالعمل مالیاتی 200/98/510   -   مورخ  1398/03/28 دسته: بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال ۱۳۹۸      نظر به اینکه به‌موجب بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر شده است: "در معاملات پیمانکاری که کارفرما...
مالیات مقطوع ۱۳۹۷ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مالیات مقطوع ۱۳۹۷ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تازه های مالیاتی  -   دستورالعمل مالیاتی 200/98/507   -   مورخ  1398/03/12 دسته: تبصره ماده 100 ق.م.م موضوع: مالیات مقطوع ۱۳۹۷ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   با توجه به مفاد مواد ۱ و ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون...

آخرین مطلب

گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: شاخص با رشد 3186 واحدی وارد کانال 266 هزار...

بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 3 میلیارد و 138 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 1 هزار و 144 میلیارد تومان در 330 هزار نوبت مورد داد...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس امروز: رشد 1950 واحدی شاخص کل

بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش تحلیلی بازار بورس طبق گزارش تحلیلی بازار بورس در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 3 میلیارد و 133 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 1 هزار و 135 میلیارد تومان در 972 هزار نوبت مورد داد...
علامه حسن زاده آملی

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس نهم (قسمت سوم)

کتاب شرح مراتب طهارت از رساله "وحدت از دیدگاه عارف و حکیم" علامه حسن زاده آملی می باشد که توسط استاد صمدی آملی شرح داده شده است.
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس : معاملات امروز با افت شاخص کل و رشد شاخص...

بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش تحلیلی بازار بورس : طبق گزارش تحلیلی بازار بورس ، در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 12 میلیارد و 977 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 2 هزار و 138 میلیارد تومان در 331 هزار...
گلستان سعدی

باب پنجم گلستان سعدی؛ در عشق و جوانی(قسمت آخر)

هشتمین حکایت از باب پنجم گلستان سعدی به داستان لیلی و مجنون می پردازد و عشق مجنون به لیلی را نمایان میکند...
گزارش بازار

گزارش تحلیلی بازار بورس : صعود 14 واحدی شاخص در معاملات روز اول هفته

بررسی حجم و ارزش معاملات بازار بورس ، اخبار مهم اقتصادی و... - گزارش تحلیلی بازار بورس : طبق گزارش تحلیلی بازار بورس ، در جریان معاملات امروز بازار سهام تعداد 3 میلیارد و 883 میلیون سهم و حق‌ تقدم به‌ ارزش 1 هزار و 270 میلیارد تومان در 353 هزار...
کیک خیس شکلاتی

کیک خیس شکلاتی

طرز تهیه کیک خیس شکلاتی مواد لازم برای تهیه کیک خیس شکلاتی شکر 1/5 پیمانه شیر 1/5 پیمانه روغن مایع 1/5پیمانه آرد 2 پیمانه تخم مرغ 3 عدد بکینگ پودر 10 گرم وانیل 1/2 قاشق چای خوری پودر کاکائو 4 قاشق غذاخوری سر پر قبل از شروع فر را روی 180درجه سانتی گراد گرم کنید.   روش تهیه کیک خیس شکلاتی ابتدا...
شیوانا

مجموعه داستان های شیوانا؛ شیرینِ قصه ات از راه می رسد

یکی از شاگردان شیوانا چند روزی بود که مدرسه نمی رفت و برخی از دوستانش که از احوال او با خبر بودند می گفتند: حکایت، حکایت عشق است و دغدغه های عاشقی. چند روزی گذشت و پسرک عاشق انگار قصد مدرسه آمدن نداشت. شیوانا و دوستانش نگران و دلتنگ او...
سهم کارکنان از افزایش سهم کارخانه ها در بازار چیست؟

سهم کارکنان از افزایش سهم کارخانه ها در بازار چیست؟ (قسمت اول)

سهم کارکنان از افزایش سهم کارخانه ها در بازار چیست؟ (قسمت اول) با توجه به رشد صنایع در آمریکا، سهم کارکنان چه رشدی کرده است؟ در بیشتر صنایع آمریکا، شرکت های بزرگ سهم بیشتری از بازار را به نسبت 3 دهه گذشته در اختیار دارند. طبق مطالعه ای که در این راستا...
هفته بیست و هفتم بارداری

وضعیت مادر و جنین در هفته بیست و هفتم بارداری

سیستم دفاعی او در حال تدارک لازم است تا خودش را برای زندگی خارج از رحم آماده کند. جنین حالا زمان‌های مشخصی می‌خوابد و در ساعات معینی از روز بیدار می‌شود...