عناوین : بخشنامه ها

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ مصوبه ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۱ مورخ  ۱۳۹۹/۱/۵ دسته: مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا» موضوع: ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا» بدین وسیله مصوبه...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی صورتجلسه ۴۲-۲۰۱

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۸/۱۰۵ مورخ  ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ دسته: مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی مطالبه یا استرداد مالیات متعلق به صاحبان مشاغل خودرو

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۸/۱۰۴ مورخ  ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ دسته: تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: مطالبه یا استرداد مالیات متعلق به صاحبان مشاغل خودرو با توجه به سئوالات و ابهامات مطرح شده...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۸۶ ق.م.م

محمد مهدیان
پیرو بخشنامه ­های شماره 4167/200 مورخ 1/3/1391 و شماره 65/95/200 مورخ 1/10/1395 در راستای بهبود و ارتقاء فضای کسب وکار، حد نصاب مذکور در ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 186 ق.م.م بازنگری...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی تمدید مهلت بخشودگی جرائم قابل‌بخشش اسفندماه ۱۳۹۸

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۱۰۰ مورخ  ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ دسته: ماده ۱۹۱ ق.م.م موضوع: تمدید مهلت بخشودگی جرائم قابل‌بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به شیوع...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در ارتباط با «اوراق جعاله»،«اوراق وکالت» و «اوراق بیمه اتکایی»

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۸/۹۹ مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ دسته: تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م موضوع: اعلام شمول تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «اوراق...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص مفاد دادنامه دیوان عدالت اداری شماره ۳۴۸

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۸/۹۸ مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دسته: مواد ۱۲ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی و ون و …

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۹۷ مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ دسته: مواد ۱۴ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: ابلاغ بند (۹) مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت دولت درخصوص طرح «حمایت از تولید...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده (۱۴۹) اصلاحی ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۹۶ مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ دسته: تبصره (۱) ماده ۱۴۹ ق.م.م موضوع: اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی ق.م.م مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ به پیوست...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان

محمد مهدیان
بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان- در خصوص معافیت مالیاتی 50 درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی...
رفتن به نوار ابزار