دسته: بخشنامه ها

بخشنامه عدم اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.م.م برای جریمه‌های کتمان شده

 • توسط محمد مهدیان
 • ۱۳ روز قبل
 • ۰
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۷/۱۲۶/ص  مورخ  ۱۳۹۷/۰۹/۱۲  –  سازمان امور مالیاتی کشور  –  دسته: تبصره ۱ ماده ۱۹۰ موضوع: عدم اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ برای جریمه‌های کتمان شده، موضوع ماده ۱۹۲ این قانون با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص شمول یا عدم شمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.م.م نسبت […]

ابلاغ بخشنامه در خصوص رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن‌ های علمی

 • توسط محمد مهدیان
 • ۲۹ روز قبل
 • ۰
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی  ۲۳۰/۹۷/۱۱۸  مورخ  ۱۳۹۷/۰۸/۱۶  –  سازمان امور مالیاتی کشور  –  دسته: مواد قانونی ۱۹۹، ۱۹۷، ۱۹۳، ۱۹۰، ۱۶۹، ۱۳۹ موضوع: رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن‌ های علمی      با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده در خصوص نحوه حسابرسی و انجام فرآیندهای مالیاتی در خصوص انجمن‌ های علمی […]

ابطال بخشنامه شمول مالیات به درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات

 • توسط محمد مهدیان
 • ۱ ماه قبل
 • ۰
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه  ۲۳۰/۹۷/۱۱۶  مورخ  ۱۳۹۷/۰۸/۱۶  –  سازمان امور مالیاتی کشور  –  دسته: آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ارسال رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره ۸۳۹-۸۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۲ و نامه شماره ۲۰۰/۱۰۷۴۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۵ راجع به عدم شمول مالیات […]

بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۷/۱۱۵ در خصوص تاریخ اثر آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

 • توسط محمد مهدیان
 • ۱ ماه قبل
 • ۰
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه  ۲۳۰/۹۷/۱۱۵  مورخ  ۱۳۹۷/۰۸/۱۴  –  سازمان امور مالیاتی کشور  –  دسته: آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: در خصوص تاریخ اثر آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده‌های مطرح در مراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی     بر اساس نظریه شماره ۹۰۰۰/۲۳۰/۲۳۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان […]

بخشنامه رفع ابهام در خصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت

 • توسط محمد مهدیان
 • ۱ ماه قبل
 • ۰
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه  ۲۰۰/۹۷/۱۱۴  مورخ  ۱۳۹۷/۰۸/۱۳  –  سازمان امور مالیاتی کشور  –  دسته: قانون مالیات بر ارث موضوع: رفع ابهام در خصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال ۱۳۹۵ و پس از آن با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت […]

بخشنامه در خصوص ملغی الاثر شدن تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۱۹۱/ت ۴۵۳۸۶-ه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶

 • توسط محمد مهدیان
 • ۳ ماه قبل
 • ۰
تازه های مالیاتی   –    بخشنامه  ۱۰۶/۹۷/۲۰۰  مورخ  ۱۳۹۷/۰۷/۰۱   –   سازمان امور مالیاتی کشور   –   دسته: قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: ابلاغ نظر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در رابطه با ملغی الاثر شدن تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۱۹۱/ت ۴۵۳۸۶-ه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶  با توجه به نامه شماره ۵۵۱۰۰/۶۱۲۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ دبیر محترم هیئت دولت مبنی بر «ملغی […]

مطالب بیشتر