عناوین : بخشنامه ها

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده (۱۴۹) اصلاحی ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۹۶ مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ دسته: تبصره (۱) ماده ۱۴۹ ق.م.م موضوع: اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی ق.م.م مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ به پیوست...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان

محمد مهدیان
بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان- در خصوص معافیت مالیاتی 50 درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ قانون اصلاح بند (ه) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۹۴ مورخ  ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ دسته: بند (ه) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع: ابلاغ قانون اصلاح بند (ه) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب...
بخشنامه ها

اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۹۳ مورخ  ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دسته: ماده ۱۳۲ ق.م.م موضوع: ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (۳۱) قانون...
بخشنامه ها

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مرجع اعتراض به آرای هیات حل اختلاف

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۹۲ مورخ  ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دسته: مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ و ۲۷۰ ق.م.م موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مامور مالیاتی)...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۹۱ مورخ  ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دسته: بند ۵ ماده ۹۱ و بند ۲ ماده ۱۴۸ موضوع: ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده – حق بیمه سهم کارفرما...
بخشنامه ها

مالیات ارزش افزوده قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۹۰ مورخ  ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ دسته: قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت با توجه به...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۲۱۹ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۸۹ مورخ  ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ دسته: تبصره ۲ ماده ۲۱۹ ق.م.م موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۴۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ در رابطه با ابطال ردیف ۵...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و حقوق ورودی خودروهای وارداتی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۸۸ مورخ  ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ دسته: تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروها تولید داخل و مجموع...
بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ  ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ دسته: ماده ۲۱۹ ق.م.م موضوع: ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به پیوست آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای...