آموزش خیاطی آموزش کشیدن الگوی شلوار کوتاه دوبل دارالگوی شلوار را از خط زانو کوتاه می کنیم. پهنای دوبل را به دلخواه انتخاب می کنیم. (4-6 سانتی متر)برای دوبل سرخود به اندازه دو برابر پهنای دوبل+1 سانتی متر قد شلوراک...
آموزش خیاطی آموزش الگوی شلوار راسته گشادبرای کشیدن این شلوار، از الگوی شلوار راسته استفاده می کنیم.با این تفاوت که در این شلوار دیگر دور زانو مد نظر نیست و دم پا از سمت چپ به باسن و از سمت...
آموزش خیاطی آموزش کشیدن الگوی شلوار پیلی دارالگوی قسمت جلوی شلوار را بر اساس 1/4 دور باسن بعلاوه 1-3 سانتی متر می کشیم. (بستگی به تعداد پیله ها دارد.) و روی خط کمر، 1/4 دور کمر به اضافه تعداد پیلی...
آموزش خیاطی آموزش کشیدن الگوی شلوار راسته (الگوی پشت شلوار)برای رسم الگوی شلوار (پشت شلوار) ابتدا الگوی جلوی شلوار را می کشیم، از نقطه ی 20، 2 تا 4 سانتی متر بالا می رویم (برای افراد چاق 4 سانتی متر...
آموزش خیاطی آموزش کشیدن الگوی شلوار راستهاول قد شلوار را از وسط کاغذ الگو مشخص می کنیم.خط 1-2 بلندی بالاتنه است. (1+4/1 دور باسن) که اگر فاق بلند خواستیم بعلاوه 1 یا 2 می کنیم.1-3 قد شلوار است، 3-4 خط...
آموزش خیاطی آموزش برطرف کردن ایراد باسن تو در الگوبعد از کشیدن الگو بر اساس قد پهلو و تبدیل الگو به الگوی فون، از انتهای پنس جلو و پشت، خطی به طرفین چپ و راست می کشیم.الگوی پشت را از...
آموزش خیاطی آموزش برطرف کردن ایراد باسن برجسته در الگوالگو را بر اساس قد جلو می کشیم.از خط باسن بزرگ 6 سانتی متر بالا رفته، خطی افقی می کشیم.الگوی پشت را از خط وسط می چینیم. همچنین خط 1/3 و...
آموزش خیاطی آموزش برطرف کردن ایراد شکم برجسته در الگودر این حالت دامن در خطوط روی شکم کشیده می شود و یا پایین دامن از قسمت جلو بالا می ایستد.برای کشیدن الگو را بر اساس قد پشت می کشیم.بعد از...
آموزش خیاطی اشکالات اندامی در افراد مختلف در الگو دامندر این پست اشکالات اندامی افراد مختلف را به طور کامل توضیح می دهم تا در کشیدن الگوی بی نقص از آن استفاده کنید.1-اندام شکم دار: در این اندام، در قسمت...
آموزش خیاطی آموزش رسم الگوی دامن هشت ترک نیلوفریبرای رسم این الگو، مطابق آموزش قبل ( دامن نیم کلوش ) عمل می کنیم.با این تفاوت که هر قسمت را به دو قسمت مساوی تقسیم می کنیم.اگر بخواهیم دامن هشت ترک...