Category: اخبار اقتصادی

قیمت روز ارز و دلار، سکه و خودرو

قیمت ارز و دلار، سکه و خودرو در ۲۷ اردیبهشت

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار امروز تهران به ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رسید که نسبت به روز گذشته ۲۳۰,۰۰۰ ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای ۲۴ عیار نیز با افزایش ۳۱۰,۰۰۰ ریالی نسبت به روز گذشته به ۱۳,۹۳۰,۰۰۰ ریال رسید.

صعود قیمت طلا در بازار جهانی

صعود قیمت طلا در بازار جهانی

قیمت طلا روز دوشنبه تحت تاثیر کاهش بازده اوراق قرضه و نگرانی ها نسبت به افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹ در بعضی کشورهای آسیایی، به بالاترین حد در بیش از سه ماه گذشته صعود کرد.

قیمت روز ارز و دلار، سکه و خودرو

قیمت ارز و دلار، سکه و خودرو در ۲۶ اردیبهشت

قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور ۲۲,۰۴۷ تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته ۳۵ تومان کاهش قیمت داشت.

قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب در این صرافی ها ۲۵,۷۹۳ و ۲۶,۳۱۴ تومان است که نسبت به روز گذشته ۲۳۷ تومان کاهش قیمت داشت.

قیمت روز ارز و دلار، سکه و خودرو

قیمت ارز و دلار، سکه و خودرو در ۲۵ اردیبهشت

قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور ۲۲,۰۸۲ تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته ۴۴ تومان افزایش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب در این صرافی ها ۲۶,۰۲۵ و ۲۶,۵۵۱ تومان است که نسبت به روز گذشته ۱۶ تومان افزایش قیمت داشت.

قیمت روز ارز و دلار، سکه و خودرو

قیمت ارز و دلار، سکه و خودرو در ۲۲ اردیبهشت

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار امروز تهران به ۹,۷۸۰,۰۰۰ ریال رسید که نسبت به روز گذشته ۲۴۰,۰۰۰ ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای ۲۴ عیار نیز با افزایش ۳۹۰,۰۰۰ ریالی نسبت به روز گذشته به ۱۳,۱۱۰,۰۰۰ ریال رسید.

قیمت روز ارز و دلار، سکه و خودرو

قیمت ارز و دلار، سکه و خودرو ۲۱ اردیبهشت / افزایش دوباره دلار

قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور ۲۲,۰۳۴ تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته ۱,۲۰۹ تومان افزایش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب در این صرافی ها ۲۵,۴۴۲ و ۲۵,۹۵۶ تومان است که نسبت به روز گذشته ۷۰۶ تومان افزایش قیمت داشت.

Category: اخبار اقتصادی

قیمت روز ارز و دلار، سکه و خودرو

قیمت ارز و دلار، سکه و خودرو در ۲۷ اردیبهشت

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار امروز تهران به ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رسید که نسبت به روز گذشته ۲۳۰,۰۰۰ ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای ۲۴ عیار نیز با افزایش ۳۱۰,۰۰۰ ریالی نسبت به روز گذشته به ۱۳,۹۳۰,۰۰۰ ریال رسید.

صعود قیمت طلا در بازار جهانی

صعود قیمت طلا در بازار جهانی

قیمت طلا روز دوشنبه تحت تاثیر کاهش بازده اوراق قرضه و نگرانی ها نسبت به افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹ در بعضی کشورهای آسیایی، به بالاترین حد در بیش از سه ماه گذشته صعود کرد.

قیمت روز ارز و دلار، سکه و خودرو

قیمت ارز و دلار، سکه و خودرو در ۲۶ اردیبهشت

قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور ۲۲,۰۴۷ تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته ۳۵ تومان کاهش قیمت داشت.

قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب در این صرافی ها ۲۵,۷۹۳ و ۲۶,۳۱۴ تومان است که نسبت به روز گذشته ۲۳۷ تومان کاهش قیمت داشت.

قیمت روز ارز و دلار، سکه و خودرو

قیمت ارز و دلار، سکه و خودرو در ۲۵ اردیبهشت

قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور ۲۲,۰۸۲ تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته ۴۴ تومان افزایش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب در این صرافی ها ۲۶,۰۲۵ و ۲۶,۵۵۱ تومان است که نسبت به روز گذشته ۱۶ تومان افزایش قیمت داشت.

قیمت روز ارز و دلار، سکه و خودرو

قیمت ارز و دلار، سکه و خودرو در ۲۲ اردیبهشت

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار امروز تهران به ۹,۷۸۰,۰۰۰ ریال رسید که نسبت به روز گذشته ۲۴۰,۰۰۰ ریال افزایش را نشان می دهد. قیمت طلای ۲۴ عیار نیز با افزایش ۳۹۰,۰۰۰ ریالی نسبت به روز گذشته به ۱۳,۱۱۰,۰۰۰ ریال رسید.

قیمت روز ارز و دلار، سکه و خودرو

قیمت ارز و دلار، سکه و خودرو ۲۱ اردیبهشت / افزایش دوباره دلار

قیمت دلار امروز در صرافی های بانک های کشور ۲۲,۰۳۴ تومان فروخته شد که نسبت به روز گذشته ۱,۲۰۹ تومان افزایش قیمت داشت. قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب در این صرافی ها ۲۵,۴۴۲ و ۲۵,۹۵۶ تومان است که نسبت به روز گذشته ۷۰۶ تومان افزایش قیمت داشت.

اسکرول به بالا